صنعت و تجارت

مدیر عامل برق پایتخت پاسخگوی سوالات شهروندان در سامانه...

"کامبیز ناظریان" مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ با حضوردرمرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) به صورت مستقیم...

اخبار سازمان ها و شرکت ها

مدیر عامل برق پایتخت در سامانه سامد پاسخگوی شهروندان خواهد...

"کامبیز ناظریان" مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ چهارشنبه مورخ 15 تیرماه با حضور در مرکز سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط...

علم و فناوری

رونمایی از بیست طرح دانش بنیان در حوزه برق پایتخت

با برنامه ریزی های انجام شده طی سال 1401 بیست طرح نوآورانه مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان در حوزه برق پایتخت، رونمایی خواهد شد.

صنعت و تجارت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای مشترکان تجاری اطلاعیه...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای ضمن تشکر از همراهی مشترکان فهیم شهر تهران در خصوص مصرف بهینه برق با توجه به ورود...

صنعت و تجارت

دمای بیش از 40 درجه در شهر تهران، لطفا در مصرف برق صرفه...

با پیش بینی افزایش دمای هوای شهر تهران به بیش از 40 درجه سانتیگراد، حفظ پایداری شبکه برق، نیازمند همراهی تمامی مشترکان تهرانی است....

صنعت و تجارت

رونمایی از ناوگان جدید خودروهای عملیاتی برق تهران بزرگ

در راستای ارتقا خدمات رسانی به مشترکان پایتخت از ناوگان جدید خودروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ رونمایی شد.

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با برخورداری از جایگاهی استراتژیک در بخش توزیع صنعت برق کشور، ماموریت اصلی خود را تامین و عرضه برق مطمئن، پایدار و اقتصادی در سطح مشتریان خود، در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ و همپای با راهبری، پایش، نگهداری و توسعه شبکه، مدیریت بارو مصرف و ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین قرارداده است. این شرکت مصمم است با تکیه بر مدیریت کارآمد، منابع انسانی متخصص، استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی جهت کاهش تصدی گری، بهره مندی از فناوری های نوین و انجام تحقیقات کاربردی، تمامی تلاش خود را جهت دسترسی به اهداف و ارتقاء سطح رضایت مندی ذینفعان معطوف نماید.

تهران
info@tbtb.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با برخورداری از جایگاهی استراتژیک در بخش توزیع صنعت برق کشور، ماموریت اصلی خود را تامین و عرضه برق مطمئن، پایدار و اقتصادی در سطح مشتریان خود، در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ و همپای با راهبری، پایش، نگهداری و توسعه شبکه، مدیریت بارو مصرف و ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین قرارداده است. این شرکت مصمم است با تکیه بر مدیریت کارآمد، منابع انسانی متخصص، استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی جهت کاهش تصدی گری، بهره مندی از فناوری های نوین و انجام تحقیقات کاربردی، تمامی تلاش خود را جهت دسترسی به اهداف و ارتقاء سطح رضایت مندی ذینفعان معطوف نماید.

تهران
info@tbtb.ir
صنعت و تجارت

مدیر عامل برق پایتخت پاسخگوی سوالات شهروندان در سامانه...

"کامبیز ناظریان" مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ با حضوردرمرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) به صورت مستقیم...

اخبار سازمان ها و شرکت ها

مدیر عامل برق پایتخت در سامانه سامد پاسخگوی شهروندان خواهد...

"کامبیز ناظریان" مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ چهارشنبه مورخ 15 تیرماه با حضور در مرکز سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط...

علم و فناوری

رونمایی از بیست طرح دانش بنیان در حوزه برق پایتخت

با برنامه ریزی های انجام شده طی سال 1401 بیست طرح نوآورانه مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان در حوزه برق پایتخت، رونمایی خواهد شد.

صنعت و تجارت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای مشترکان تجاری اطلاعیه...

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای ضمن تشکر از همراهی مشترکان فهیم شهر تهران در خصوص مصرف بهینه برق با توجه به ورود...

صنعت و تجارت

دمای بیش از 40 درجه در شهر تهران، لطفا در مصرف برق صرفه...

با پیش بینی افزایش دمای هوای شهر تهران به بیش از 40 درجه سانتیگراد، حفظ پایداری شبکه برق، نیازمند همراهی تمامی مشترکان تهرانی است....

صنعت و تجارت

رونمایی از ناوگان جدید خودروهای عملیاتی برق تهران بزرگ

در راستای ارتقا خدمات رسانی به مشترکان پایتخت از ناوگان جدید خودروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ رونمایی شد.