بورس، بانک و بیمه

رشد چشمگیر سود سهام تامین سرمایه نوین نسبت به دوره مشابه...

شرکت تامین سرمایه نوین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریالی از رشد ۱۱۳ درصدی سود هر سهم شرکت در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی...

بورس، بانک و بیمه

برگزاری مجمع افزایش سرمایه تامین سرمایه نوین

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تامین سرمایه نوین با حضور ۶۹.۴۵ درصد سهامداران برگزار شد.

بورس، بانک و بیمه

گام نهایی تایید افزایش سرمایه تامین سرمایه نوین

شرکت تامین سرمایه نوین از تصویب افزایش سرمایه شرکت توسط هیات مدیره خبر داد.

بورس، بانک و بیمه

سهامداران از تصمیمات مجمع شرکت تامین سرمایه نوین مطلع شوند

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین) عصر امروز با حضور سهامداران و اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار شد.

بورس، بانک و بیمه

مجمع عمومی عادی سالانه تامین سرمایه نوین برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالانه برای سال(دوره) مالی منتهی به 1400/12/29، دهم اردیبهشت ماه 1401 برگزار می‌شود.

بورس، بانک و بیمه

صدور مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی "تنوین"

سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی شرکت تامین سرمایه نوین را از محل سود انباشته صادر کرد.

بورس، بانک و بیمه

خبرهای خوش برای سهامداران "تنوین"

افزایش سرمایه پنج هزار میلیارد ریالی شرکت تامین سرمایه نوین به تصویب رسید.

بورس، بانک و بیمه

افزایش سرمایه «تنوین» در راه است

مدیرعامل تامین سرمایه نوین از اعلام برنامه افزایش سرمایه این شرکت در آینده نزدیک خبر داد.

روابط عمومی تامین سرمایه نوین

روابط عمومی تامین سرمایه نوین

گروه تأمین سرمایه نوین، اولین بانک سرمایه‌گذاری فعال در کشور است که در راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، با مشارکت بانک‌های تجاری و هلدینگ‌های صنعتی و مالی معتبر در سال 1385 ایجاد و در سال 1387 با سرمایه اولیه پرداخت شده یک هزار میلیارد ریال، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است.

تهران
hajalifatemeh96@gmail.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

روابط عمومی تامین سرمایه نوین

روابط عمومی تامین سرمایه نوین

گروه تأمین سرمایه نوین، اولین بانک سرمایه‌گذاری فعال در کشور است که در راستای اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، با مشارکت بانک‌های تجاری و هلدینگ‌های صنعتی و مالی معتبر در سال 1385 ایجاد و در سال 1387 با سرمایه اولیه پرداخت شده یک هزار میلیارد ریال، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است.

تهران
hajalifatemeh96@gmail.com
بورس، بانک و بیمه

رشد چشمگیر سود سهام تامین سرمایه نوین نسبت به دوره مشابه...

شرکت تامین سرمایه نوین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریالی از رشد ۱۱۳ درصدی سود هر سهم شرکت در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی...

بورس، بانک و بیمه

برگزاری مجمع افزایش سرمایه تامین سرمایه نوین

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تامین سرمایه نوین با حضور ۶۹.۴۵ درصد سهامداران برگزار شد.

بورس، بانک و بیمه

گام نهایی تایید افزایش سرمایه تامین سرمایه نوین

شرکت تامین سرمایه نوین از تصویب افزایش سرمایه شرکت توسط هیات مدیره خبر داد.

بورس، بانک و بیمه

سهامداران از تصمیمات مجمع شرکت تامین سرمایه نوین مطلع شوند

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین) عصر امروز با حضور سهامداران و اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار شد.

بورس، بانک و بیمه

مجمع عمومی عادی سالانه تامین سرمایه نوین برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالانه برای سال(دوره) مالی منتهی به 1400/12/29، دهم اردیبهشت ماه 1401 برگزار می‌شود.

بورس، بانک و بیمه

صدور مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی "تنوین"

سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی شرکت تامین سرمایه نوین را از محل سود انباشته صادر کرد.

بورس، بانک و بیمه

خبرهای خوش برای سهامداران "تنوین"

افزایش سرمایه پنج هزار میلیارد ریالی شرکت تامین سرمایه نوین به تصویب رسید.

بورس، بانک و بیمه

افزایش سرمایه «تنوین» در راه است

مدیرعامل تامین سرمایه نوین از اعلام برنامه افزایش سرمایه این شرکت در آینده نزدیک خبر داد.