بورس، بانک و بیمه

بررسی وضعیت پروژه های پیشرانان پیشرفت ایران متعلق به گروه...

معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت شرکت توسعه معادن و فلزات در خصوص طرح های این مجموعه گفت: این شرکت در مجموع هفت پروژه تحت عنوان پروژه‌های...

صنعت و تجارت

کسب رتبه اول فروش گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات...

بیست و پنجمین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) در سومین روز بهمن ماه سال 1401 برگزار شد و شرکت‌های برتر در شاخص‌های عملکردی...

بورس، بانک و بیمه

چراغ سبز گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سهامداران

گروه توسعه معادن و فلزات که با نماد «ومعادن» در بازار اول بورس حضور دارد، دارای سبد سهام بزرگی است و بزرگی پرتفو، این شرکت را به یکی...

علم و فناوری

ضرورت مجهز شدن کسب و کارها به فناوری و دانش های نوین

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات (ومعادن)، ضمن اشاره به فعالیت حدود ۷ هزار معدن از یازده هزار معدن...

بورس، بانک و بیمه

بررسی سهام گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ماه...

بیشترین تمرکز "ومعادن" در نهمین ماه از سال جاری مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی بود که بهای تمام‌شده آن بالغ‌بر ۱۴ هزار میلیارد...

بورس، بانک و بیمه

پیشروی در بازدهی گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات...

سهام شرکت توسعه معادن و فلزات یکی از سهم‌هایی است که بازدهی آن در مدت اخیر از بازدهی صنعت مربوطه و حتی شاخص بورس بالاتر بوده است.

صنعت و تجارت

مهمترین مولفه گسترش صنعت سبز فولاد بهره گیری صحیح از تکنیک...

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: هوشمند سازی، استفاده از تکنیک های جدید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از...

بورس، بانک و بیمه

خویشتن‌داری گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در روزهای...

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه 192 هزار میلیارد ريال یکی از شرکت های بزرگ فعال در حوزه معدن به شمار می رود و در بین...

بورس، بانک و بیمه

گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات روی خط سبز صعودی...

یکی از شرکت‌های مطرح سرمایه گذار در حوزه معدن و استخراج کانه‌های فلزی، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) است که از 183...

صنعت و تجارت

بررسی ظرفیت های شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور مدیرعامل...

دکتر اردشیر سعدمحمدی به همراه معاونین هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، روز گذشته از خطوط تولید شرکت کاتالیست ایرانیان بازدید...

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

تهران
info@mmdic.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

تهران
info@mmdic.ir
بورس، بانک و بیمه

بررسی وضعیت پروژه های پیشرانان پیشرفت ایران متعلق به گروه...

معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت شرکت توسعه معادن و فلزات در خصوص طرح های این مجموعه گفت: این شرکت در مجموع هفت پروژه تحت عنوان پروژه‌های...

صنعت و تجارت

کسب رتبه اول فروش گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات...

بیست و پنجمین دوره رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) در سومین روز بهمن ماه سال 1401 برگزار شد و شرکت‌های برتر در شاخص‌های عملکردی...

بورس، بانک و بیمه

چراغ سبز گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سهامداران

گروه توسعه معادن و فلزات که با نماد «ومعادن» در بازار اول بورس حضور دارد، دارای سبد سهام بزرگی است و بزرگی پرتفو، این شرکت را به یکی...

علم و فناوری

ضرورت مجهز شدن کسب و کارها به فناوری و دانش های نوین

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات (ومعادن)، ضمن اشاره به فعالیت حدود ۷ هزار معدن از یازده هزار معدن...

بورس، بانک و بیمه

بررسی سهام گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ماه...

بیشترین تمرکز "ومعادن" در نهمین ماه از سال جاری مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی بود که بهای تمام‌شده آن بالغ‌بر ۱۴ هزار میلیارد...

بورس، بانک و بیمه

پیشروی در بازدهی گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات...

سهام شرکت توسعه معادن و فلزات یکی از سهم‌هایی است که بازدهی آن در مدت اخیر از بازدهی صنعت مربوطه و حتی شاخص بورس بالاتر بوده است.

صنعت و تجارت

مهمترین مولفه گسترش صنعت سبز فولاد بهره گیری صحیح از تکنیک...

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: هوشمند سازی، استفاده از تکنیک های جدید و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از...

بورس، بانک و بیمه

خویشتن‌داری گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در روزهای...

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه 192 هزار میلیارد ريال یکی از شرکت های بزرگ فعال در حوزه معدن به شمار می رود و در بین...

بورس، بانک و بیمه

گروه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات روی خط سبز صعودی...

یکی از شرکت‌های مطرح سرمایه گذار در حوزه معدن و استخراج کانه‌های فلزی، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) است که از 183...

صنعت و تجارت

بررسی ظرفیت های شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با حضور مدیرعامل...

دکتر اردشیر سعدمحمدی به همراه معاونین هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، روز گذشته از خطوط تولید شرکت کاتالیست ایرانیان بازدید...