جامعه

سی امین «گردهمایی سالانه دبیرستان جابر»در علی آباد کتول...

سی امین «گردهمایی دبیرستان جابر»  عصر دیروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور صد نفر از عوامل بازنشسته و شاغل دبیرستان جابر علی آباد کتول در...

ورزش

ضرورت راه اندازی لیگ های ورزشی در آموزش و پرورش

موفقیت و شایستگی های تحصیلی نیز در صورت داشتن جسم و روان سالم ، راحت تر به دست می آیند و اگر در پروراندن هر کدام از آنها قصوری صورت...

اقتصاد

داشتن نگاه دانش محور به مقوله کشاورزی و حفظ منابع اساس...

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این همایش گفت: نگاه دانش محور به حوزه کشاورزی یک ضرورت است و برای رسیدن به توسعه پایدار باید...

فرهنگ، هنر و رسانه

برای رسیدن به قله موفقیت هیچگاه دیر نیست

این زندگی فقط یک بار به ما هدیه داده شده است. پس تا دیر نشده دنبال پیشرفت و موفقیت های بیشتر در زمینه ای که علاقه دارید بروید و وقت...

جامعه

فرهنگ‌سازی اولویت دانشگاه در موضوع فرزندآوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به عنوان قطب علوم انسانی استان گلستان، یکی از اولویت‌های اصلی در سال جدید را بررسی علل و ارائه راه‌حل‌های...

صنعت و تجارت

برگزاری چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی...

کاربرد فناوری های نوین در صنایع غذایی با رویکرد توسعه پایدار، توسعه پایدار در علوم دام، شیلات و آبزیان، نقش جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری...

جامعه

جایگاه تربیت و آموزش در تفکرات امام اول شیعیان

با وجود اینکه اکثر گزارش مورخان در مورد حکومت امام علی(ع) بیشتر معطوف به سیره ی سیاسی و نظامی ایشان شده است ولی آنچه به واقعیت نزدیک...

جامعه

تشرف 15 هزار زائر اولی گلستانی به سرزمین خورشید

 15 هزار زائر اولی از ابتدای تشکیل دفاتر آستان قدس رضوی در استان گلستان، به صورت رایگان، میهمان سفره کریمانه رضوی شده اند و امسال...

یادداشت ها

با قلبِ رابطه ها، بازی نکنیم

ماندگاری یک رابطه سالم به نداشتن مشکلات و اختلاف سنی نیست، بلکه به چگونگی برخورد با رویارویی اختلافات و ناراحتی هاست. اگر برای رابطه...

جامعه

شیک پوشی و داشتن ظاهری آراسته با مدگرایی تفاوت دارد

قطعاً شیک پوشی با مد گرایی متفاوت است و اساساً مدگرایی به معنای شیک پوشی نیست. لباس شیک لباسی است که با ظاهر فرد تناسب دارد و با وجود...

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

گلستان
01734224200
hajsaeidi@gmail.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

گلستان
01734224200
hajsaeidi@gmail.com
جامعه

سی امین «گردهمایی سالانه دبیرستان جابر»در علی آباد کتول...

سی امین «گردهمایی دبیرستان جابر»  عصر دیروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور صد نفر از عوامل بازنشسته و شاغل دبیرستان جابر علی آباد کتول در...

ورزش

ضرورت راه اندازی لیگ های ورزشی در آموزش و پرورش

موفقیت و شایستگی های تحصیلی نیز در صورت داشتن جسم و روان سالم ، راحت تر به دست می آیند و اگر در پروراندن هر کدام از آنها قصوری صورت...

اقتصاد

داشتن نگاه دانش محور به مقوله کشاورزی و حفظ منابع اساس...

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این همایش گفت: نگاه دانش محور به حوزه کشاورزی یک ضرورت است و برای رسیدن به توسعه پایدار باید...

فرهنگ، هنر و رسانه

برای رسیدن به قله موفقیت هیچگاه دیر نیست

این زندگی فقط یک بار به ما هدیه داده شده است. پس تا دیر نشده دنبال پیشرفت و موفقیت های بیشتر در زمینه ای که علاقه دارید بروید و وقت...

جامعه

فرهنگ‌سازی اولویت دانشگاه در موضوع فرزندآوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به عنوان قطب علوم انسانی استان گلستان، یکی از اولویت‌های اصلی در سال جدید را بررسی علل و ارائه راه‌حل‌های...

صنعت و تجارت

برگزاری چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی...

کاربرد فناوری های نوین در صنایع غذایی با رویکرد توسعه پایدار، توسعه پایدار در علوم دام، شیلات و آبزیان، نقش جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری...

جامعه

جایگاه تربیت و آموزش در تفکرات امام اول شیعیان

با وجود اینکه اکثر گزارش مورخان در مورد حکومت امام علی(ع) بیشتر معطوف به سیره ی سیاسی و نظامی ایشان شده است ولی آنچه به واقعیت نزدیک...

جامعه

تشرف 15 هزار زائر اولی گلستانی به سرزمین خورشید

 15 هزار زائر اولی از ابتدای تشکیل دفاتر آستان قدس رضوی در استان گلستان، به صورت رایگان، میهمان سفره کریمانه رضوی شده اند و امسال...

یادداشت ها

با قلبِ رابطه ها، بازی نکنیم

ماندگاری یک رابطه سالم به نداشتن مشکلات و اختلاف سنی نیست، بلکه به چگونگی برخورد با رویارویی اختلافات و ناراحتی هاست. اگر برای رابطه...

جامعه

شیک پوشی و داشتن ظاهری آراسته با مدگرایی تفاوت دارد

قطعاً شیک پوشی با مد گرایی متفاوت است و اساساً مدگرایی به معنای شیک پوشی نیست. لباس شیک لباسی است که با ظاهر فرد تناسب دارد و با وجود...