صنعت و تجارت

حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی رویکرد اصلی...

رئیس سازمان صمت فارس گفت: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است.

جامعه

جلسه هم اندیشی و هم افزایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان...

جلسه هم اندیشی و هم افزایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شد.

صنعت و تجارت

بازدید از بنگاه‌های اقتصادی، واحد‌های تولیدی و تجاری با...

"حمیدرضا ایزدی"رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و سید مصطفی هاشمی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان از شرکت تولیدی، صنعتی...

صنعت و تجارت

کسب رتبه ٧ تولید فولاد ایران در جهان

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: ایران رتبه هفتم تولید فولاد در جهان را کسب کرده است.

صنعت و تجارت

اتخاذ تمهیدات لازم جهت رفع موانع از ۵۴ بنگاه اقتصادی در...

رئیس سازمان صمت فارس گفت: تداوم تولید ، صادرات، کارآفرینی ، حفظ حیات اقتصادی ، تثبیت و توسعه اشتغال و صیانت از نیروی کار اولویت برنامه...

جامعه

افتتاح دفتر نمایندگی سازمان صمت فارس در محل پردیس شرکت‌های...

حمیدرضا ایزدی گفت: اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید ، ارتقاء بهره وری و افزایش کیفی محصولات رقابت پذیر است.

صنعت و تجارت

اثربخشی و نتیجه‌محور بودن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع...

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در چهارصد و شصت و ششمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در این جلسه توسط اعضاء...

صنعت و تجارت

بستر تولید، صنعت ، معدن و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در...

رئیس سازمان صمت فارس بر ضرورت تقویت بستر مناسب تولید، صنعت ، معدن و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استان تاکید نمود.

صنعت و تجارت

2 واحد صنعتی استان فارس صادرکننده نمونه ملی در سال 1401

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به برگزاری بیست و ششمین مراسم روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران ،...

صنعت و تجارت

احیای تالاب بختگان با رویکرد کشاورزی حفاظتی

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در مباحث مرتبط با تالاب ها با رویکرد کشاورزی حفاظتی برنامه ریزی شود، گفت: کشاورزی...

سازمان صنعت،معدن و تجارت

سازمان صنعت،معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

فارس
09374315921
info@frs.mimt.gov.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

سازمان صنعت،معدن و تجارت

سازمان صنعت،معدن و تجارت

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

فارس
09374315921
info@frs.mimt.gov.ir
صنعت و تجارت

حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی رویکرد اصلی...

رئیس سازمان صمت فارس گفت: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است.

جامعه

جلسه هم اندیشی و هم افزایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان...

جلسه هم اندیشی و هم افزایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شد.

صنعت و تجارت

بازدید از بنگاه‌های اقتصادی، واحد‌های تولیدی و تجاری با...

"حمیدرضا ایزدی"رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و سید مصطفی هاشمی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان از شرکت تولیدی، صنعتی...

صنعت و تجارت

کسب رتبه ٧ تولید فولاد ایران در جهان

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: ایران رتبه هفتم تولید فولاد در جهان را کسب کرده است.

صنعت و تجارت

اتخاذ تمهیدات لازم جهت رفع موانع از ۵۴ بنگاه اقتصادی در...

رئیس سازمان صمت فارس گفت: تداوم تولید ، صادرات، کارآفرینی ، حفظ حیات اقتصادی ، تثبیت و توسعه اشتغال و صیانت از نیروی کار اولویت برنامه...

جامعه

افتتاح دفتر نمایندگی سازمان صمت فارس در محل پردیس شرکت‌های...

حمیدرضا ایزدی گفت: اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید ، ارتقاء بهره وری و افزایش کیفی محصولات رقابت پذیر است.

صنعت و تجارت

اثربخشی و نتیجه‌محور بودن مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع...

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در چهارصد و شصت و ششمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در این جلسه توسط اعضاء...

صنعت و تجارت

بستر تولید، صنعت ، معدن و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در...

رئیس سازمان صمت فارس بر ضرورت تقویت بستر مناسب تولید، صنعت ، معدن و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استان تاکید نمود.

صنعت و تجارت

2 واحد صنعتی استان فارس صادرکننده نمونه ملی در سال 1401

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به برگزاری بیست و ششمین مراسم روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران ،...

صنعت و تجارت

احیای تالاب بختگان با رویکرد کشاورزی حفاظتی

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در مباحث مرتبط با تالاب ها با رویکرد کشاورزی حفاظتی برنامه ریزی شود، گفت: کشاورزی...