صنعت و تجارت

آمادگی شرکت برق منطقه ای فارس برای عبور از تابستان پیش...

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس با بیان اینکه شرایط برای عبور از تابستان پر مصرف پیش رو دشوار اما امکان پذیر است اظهار داشت: برای...

صنعت و تجارت

همکاری صنایع فارس و بوشهر برای گذر از نقطه اوج مصرف برق...

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس با تقدیر از صنعتگران و صاحبان صنایع که در طرح مدیریت مصرف برق تابستانی شرکت کردند اظهار داشت: صنایع...

صنعت و تجارت

تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت در شرکت برق منطقه‌ای فارس

با توجه به موضوع جوانی جمعیت و تاکیدات مقام معظم رهبری بر سیاستگذاری های کلان کشور در این حوزه ، شرکت برق منطقه ای فارس طی مراسمی...

صنعت و تجارت

بهره برداری از طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور در پست برق...

مجری طرح پست های فوق توزيع معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای فارس و بوشهر از اجرای طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور در پست 63/20 كيلو...

صنعت و تجارت

طرح توسعه ايستگاه 66 كيلوولت دهرم در استان فارس به بهره...

طرح تجهيز و توسعه ايستگاه 66 كيلوولت دهرم در استان فارس شامل نصب و راه اندازی بی خط 638 به همراه نصب باسبار 66كيلوولت در اين ايستگاه...

صنعت و تجارت

حمایت حقوقی و قضایی دادگستری فارس از توسعه پروژه‌های صنعت...

حمایت حقوقی و قضایی دادگستری فارس از توسعه پروژه های جدید تولید انرژی در راستای کمک صنعت برق کشور مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان...

صنعت و تجارت

سيستم توزيع داخلی ايستگاه برق 66كيلوولت مركزی شيراز تهيه...

طرح تهيه و اجرای سيستم توزيع داخلی ايستگاه برق 66كيلوولت مركزی شيراز به پايان رسيد و تجهيزات نصب شده در اين ايستگاه در مدار بهره برداری...

صنعت و تجارت

بهره برداری از طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور ايستگاه برق...

طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور در پست 63/20 كيلو ولت برازجان 4 به بهره برداری رسيد.

صنعت و تجارت

رشد و تعالی دستگاه‌ها در گرو نظارت و ارزیابی عملکرد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان فارس در حاشیه این نشست با استقبال از استقرار هیات ارزیاب توانیر برای ارزیابی عملکرد سالیانه از معاونت...

صنعت و تجارت

مراسم روز کارگر در شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزار شد

همزمان با یازدهم اردیبهشت ماه و روز کارگر ، طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس از خدمات 206 کارگر فعال در صنعت برق...

شرکت برق منطقه ای

شرکت برق منطقه ای

متخصصين برق فارس به صورت شبانه روز در قالب هفتاد گروه عملياتي پنج نفره مجهز به ابزار و تجهيزات تست به کنترل ، تعميرات، نگهداري موردي و ساليانه ، مشغول مي باشند که برق مطمئن را تامين کنند.

فارس
09374315921
info@frec.co.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

شرکت برق منطقه ای

شرکت برق منطقه ای

متخصصين برق فارس به صورت شبانه روز در قالب هفتاد گروه عملياتي پنج نفره مجهز به ابزار و تجهيزات تست به کنترل ، تعميرات، نگهداري موردي و ساليانه ، مشغول مي باشند که برق مطمئن را تامين کنند.

فارس
09374315921
info@frec.co.ir
صنعت و تجارت

آمادگی شرکت برق منطقه ای فارس برای عبور از تابستان پیش...

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس با بیان اینکه شرایط برای عبور از تابستان پر مصرف پیش رو دشوار اما امکان پذیر است اظهار داشت: برای...

صنعت و تجارت

همکاری صنایع فارس و بوشهر برای گذر از نقطه اوج مصرف برق...

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس با تقدیر از صنعتگران و صاحبان صنایع که در طرح مدیریت مصرف برق تابستانی شرکت کردند اظهار داشت: صنایع...

صنعت و تجارت

تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت در شرکت برق منطقه‌ای فارس

با توجه به موضوع جوانی جمعیت و تاکیدات مقام معظم رهبری بر سیاستگذاری های کلان کشور در این حوزه ، شرکت برق منطقه ای فارس طی مراسمی...

صنعت و تجارت

بهره برداری از طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور در پست برق...

مجری طرح پست های فوق توزيع معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای فارس و بوشهر از اجرای طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور در پست 63/20 كيلو...

صنعت و تجارت

طرح توسعه ايستگاه 66 كيلوولت دهرم در استان فارس به بهره...

طرح تجهيز و توسعه ايستگاه 66 كيلوولت دهرم در استان فارس شامل نصب و راه اندازی بی خط 638 به همراه نصب باسبار 66كيلوولت در اين ايستگاه...

صنعت و تجارت

حمایت حقوقی و قضایی دادگستری فارس از توسعه پروژه‌های صنعت...

حمایت حقوقی و قضایی دادگستری فارس از توسعه پروژه های جدید تولید انرژی در راستای کمک صنعت برق کشور مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان...

صنعت و تجارت

سيستم توزيع داخلی ايستگاه برق 66كيلوولت مركزی شيراز تهيه...

طرح تهيه و اجرای سيستم توزيع داخلی ايستگاه برق 66كيلوولت مركزی شيراز به پايان رسيد و تجهيزات نصب شده در اين ايستگاه در مدار بهره برداری...

صنعت و تجارت

بهره برداری از طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور ايستگاه برق...

طرح افزايش ظرفيت ترانسفورماتور در پست 63/20 كيلو ولت برازجان 4 به بهره برداری رسيد.

صنعت و تجارت

رشد و تعالی دستگاه‌ها در گرو نظارت و ارزیابی عملکرد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان فارس در حاشیه این نشست با استقبال از استقرار هیات ارزیاب توانیر برای ارزیابی عملکرد سالیانه از معاونت...

صنعت و تجارت

مراسم روز کارگر در شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزار شد

همزمان با یازدهم اردیبهشت ماه و روز کارگر ، طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس از خدمات 206 کارگر فعال در صنعت برق...