جامعه

فارس بیش از صددرصد تعهدات خود در ایجاد اشتغال را اجرایی...

استاندار فارس گفت: استان فارس با یکصدوهفت درصد اشتغالزایی در سال جاری، هفت درصد بیشتر از تعهدات خود در زمینه ایجاد اشتغال عمل کرده...

جامعه

بازدید میدانی استاندار فارس از برخی مناطق آسیب پذیر شهر...

نماینده عالی دولت در فارس اعتیاد را از اولویت های مهم حوزه‌ی اجتماعی عنوان کرد و افزود: ورود با جدیت همه دستگاه های متولی برای کاهش...

جامعه

معرفی بانوان با استعداد و توانمند برای تصدی مناسب مدیریتی

استاندار فارس با تاکید براینکه هیچ منعی برای ورود بانوان به جایگاه های مدیریتی در استان وجود ندارد، از مدیرکل امور بانوان استانداری...

جامعه

برادران دوقلوی خرم‌بیدی از سوی استاندار فارس تقدیر شدند

استاندار فارس ضمن دیدار با برادران دوقلوی مختاری به پاس تلاش در مسابقات بین المللی نظامیان جهان و کسب مدال نقره از ایشان تقدیر کرد.

جامعه

اختصاص پساب تصفیه خانه ها به فضاهای سبز، باغ شهری ها و...

استاندار فارس گفت: پساب تصفیه خانه ها باید به فضاهای سبز، باغ شهری ها، گلخانه ها و صنعت اختصاص یابد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی...

جامعه

عظمت و استقلال امروز کشور نتایج فداکاری‌های ایثارگران

استاندار فارس در نشست بررسی مسائل درمانی جانبازان و ایثارگران که در بیمارستان جنت، شهر شیراز برگزار شد، گفت: عزت، عظمت و استقلال امروز...

جامعه

دستور کار دولت در احداث شهرک‌های جدید با منازل یک طبقه...

محمدهادی ایمانیه به تاکید ویژه‌ی دولت مبنی بر احداث منازل یک طبقه اشاره کرد و افزود: سیاست دولت مردمی، احداث منازل حتی المقدور بصورت...

جامعه

توجه مسئولین به اصلاح فرآیندهای اعتبار سنجی در سطح ملی

استاندار فارس، مسامحه کردن در امر گزینش را ناپسند عنوان کرد و گفت: می بایست هرکس به سهم خودش از مسائل پیش آمده در جامعه عبرت بگیرد،...

جامعه

احیای واحدهای راکد بهترین و کم‌هزینه ترین راه‌ افزایش تولید...

استاندار فارس، احیای واحدهای راکد را یکی از بهترین و کم‌هزینه ترین راه‌های افزایش تولید و ایجاد اشتغال دانست و اظهار داشت: با توجه...

جامعه

انتصاب مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس...

استاندار فارس در حکمی مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس در تهران را منصوب کرد.

روابط عمومی استانداری فارس

روابط عمومی استانداری فارس

استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل می‌کنند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست.

فارس
09374315921
info@farsp.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

روابط عمومی استانداری فارس

روابط عمومی استانداری فارس

استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل می‌کنند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست.

فارس
09374315921
info@farsp.ir
جامعه

فارس بیش از صددرصد تعهدات خود در ایجاد اشتغال را اجرایی...

استاندار فارس گفت: استان فارس با یکصدوهفت درصد اشتغالزایی در سال جاری، هفت درصد بیشتر از تعهدات خود در زمینه ایجاد اشتغال عمل کرده...

جامعه

بازدید میدانی استاندار فارس از برخی مناطق آسیب پذیر شهر...

نماینده عالی دولت در فارس اعتیاد را از اولویت های مهم حوزه‌ی اجتماعی عنوان کرد و افزود: ورود با جدیت همه دستگاه های متولی برای کاهش...

جامعه

معرفی بانوان با استعداد و توانمند برای تصدی مناسب مدیریتی

استاندار فارس با تاکید براینکه هیچ منعی برای ورود بانوان به جایگاه های مدیریتی در استان وجود ندارد، از مدیرکل امور بانوان استانداری...

جامعه

برادران دوقلوی خرم‌بیدی از سوی استاندار فارس تقدیر شدند

استاندار فارس ضمن دیدار با برادران دوقلوی مختاری به پاس تلاش در مسابقات بین المللی نظامیان جهان و کسب مدال نقره از ایشان تقدیر کرد.

جامعه

اختصاص پساب تصفیه خانه ها به فضاهای سبز، باغ شهری ها و...

استاندار فارس گفت: پساب تصفیه خانه ها باید به فضاهای سبز، باغ شهری ها، گلخانه ها و صنعت اختصاص یابد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی...

جامعه

عظمت و استقلال امروز کشور نتایج فداکاری‌های ایثارگران

استاندار فارس در نشست بررسی مسائل درمانی جانبازان و ایثارگران که در بیمارستان جنت، شهر شیراز برگزار شد، گفت: عزت، عظمت و استقلال امروز...

جامعه

دستور کار دولت در احداث شهرک‌های جدید با منازل یک طبقه...

محمدهادی ایمانیه به تاکید ویژه‌ی دولت مبنی بر احداث منازل یک طبقه اشاره کرد و افزود: سیاست دولت مردمی، احداث منازل حتی المقدور بصورت...

جامعه

توجه مسئولین به اصلاح فرآیندهای اعتبار سنجی در سطح ملی

استاندار فارس، مسامحه کردن در امر گزینش را ناپسند عنوان کرد و گفت: می بایست هرکس به سهم خودش از مسائل پیش آمده در جامعه عبرت بگیرد،...

جامعه

احیای واحدهای راکد بهترین و کم‌هزینه ترین راه‌ افزایش تولید...

استاندار فارس، احیای واحدهای راکد را یکی از بهترین و کم‌هزینه ترین راه‌های افزایش تولید و ایجاد اشتغال دانست و اظهار داشت: با توجه...

جامعه

انتصاب مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس...

استاندار فارس در حکمی مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به فارس در تهران را منصوب کرد.