فرهنگ، هنر و رسانه

حقوقی که شرکت های خدمات دهنده اینترنت باید رعایت کنند

این روزها تقریباً بعد از خوراک، پوشاک و مسکن، نخستین دغدغه همه ما این است که اینترنت پرسرعت داشته باشیم.

فرهنگسرای رسانه

فرهنگسرای رسانه

پاتوق اهالی فرهنگ و رسانه تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، پارک پایداری

تهران
02122888683
info@resaneh.farhangsara.ir

پیروی (1)

دنبال کننده ها (0)

فرهنگسرای رسانه

فرهنگسرای رسانه

پاتوق اهالی فرهنگ و رسانه تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، پارک پایداری

تهران
02122888683
info@resaneh.farhangsara.ir
فرهنگ، هنر و رسانه

حقوقی که شرکت های خدمات دهنده اینترنت باید رعایت کنند

این روزها تقریباً بعد از خوراک، پوشاک و مسکن، نخستین دغدغه همه ما این است که اینترنت پرسرعت داشته باشیم.