صنعت و تجارت

معرفی و انتصاب جدید معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد...

در حکمی از سوی مجتبی دهقان پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علیرضا واحدی پور به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی...

صنعت و تجارت

انتصابات جدید جهاد کشاورزی استان فارس در سال جدید

در یک نشست با احکامی جداگانه از سوی مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، "محمد محمدی به عنوان سرپرست معاونت توسعه...

صنعت و تجارت

ضرورت نیاز تنظیم بازار به عرضه مناسب میوه شب عید

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بازدید سرزده از سردخانه و مراکز توزیع طرح ملی میوه شب عید نسبت به ضرورت رضایتمندی و ارائه محصولات با...

صنعت و تجارت

ضرورت هم خوانی عرضه و تقاضا در صنعت مرغ

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست با تولیدکنندگان نسبت به اهمیت و ضرورت تامین گوشت سفید در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان متناسب با...

صنعت و تجارت

اجرای طرح ملی توزیع میوه شب عید با هدف آرامش و ثبات در...

رئیس سازمان تعاون روستایی فارس از توزیع ۹۰۰ تن میوه شب عید به مناسبت ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف استان خبر داد.

صنعت و تجارت

آغاز توزیع گسترده ذخیره های میوه شب عید در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز توزیع ذخیره های میوه شب عید در این استان خبر داد و گفت: بیش از 900 تن سیب و پرتقال ذخیره...

صنعت و تجارت

برگزاری آئین تجلیل از سفیران امنیت غذایی بسیج جامعه کشاورزی...

"جشنواره ارتقاء بهره‌وری و تجلیل از سفیران امنیت غذایی بسیج جامعه کشاورزی استان فارس" با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی...

صنعت و تجارت

500 هزار هکتار از اراضی فارس تحت پوشش مربیان جهش تولید

مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه فجر استان فارس گفت: بر اساس منویات حضرت آقا و ریل گذاری انجام شده در مجموعه سازمان بسیج جامعه...

صنعت و تجارت

اثرگذاری مربیان نهضت جهش تولید در افزایش بهره وری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جشنواره مذکور با اذعان به اینکه کارایی، اثر بخشی و پایداری سه مولفه برای حصول بهره وری در بخش...

جامعه

تدبیر، لازمه ارتقا سهم بهره وری در افزایش رشد اقتصادی

در ادامه جشنواره ارتقاء بهره‌وری و تجلیل از سفیران امنیت غذایی بسیج جامعه کشاورزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: در...

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir
صنعت و تجارت

معرفی و انتصاب جدید معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد...

در حکمی از سوی مجتبی دهقان پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علیرضا واحدی پور به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی...

صنعت و تجارت

انتصابات جدید جهاد کشاورزی استان فارس در سال جدید

در یک نشست با احکامی جداگانه از سوی مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، "محمد محمدی به عنوان سرپرست معاونت توسعه...

صنعت و تجارت

ضرورت نیاز تنظیم بازار به عرضه مناسب میوه شب عید

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بازدید سرزده از سردخانه و مراکز توزیع طرح ملی میوه شب عید نسبت به ضرورت رضایتمندی و ارائه محصولات با...

صنعت و تجارت

ضرورت هم خوانی عرضه و تقاضا در صنعت مرغ

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست با تولیدکنندگان نسبت به اهمیت و ضرورت تامین گوشت سفید در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان متناسب با...

صنعت و تجارت

اجرای طرح ملی توزیع میوه شب عید با هدف آرامش و ثبات در...

رئیس سازمان تعاون روستایی فارس از توزیع ۹۰۰ تن میوه شب عید به مناسبت ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در مناطق مختلف استان خبر داد.

صنعت و تجارت

آغاز توزیع گسترده ذخیره های میوه شب عید در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز توزیع ذخیره های میوه شب عید در این استان خبر داد و گفت: بیش از 900 تن سیب و پرتقال ذخیره...

صنعت و تجارت

برگزاری آئین تجلیل از سفیران امنیت غذایی بسیج جامعه کشاورزی...

"جشنواره ارتقاء بهره‌وری و تجلیل از سفیران امنیت غذایی بسیج جامعه کشاورزی استان فارس" با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی...

صنعت و تجارت

500 هزار هکتار از اراضی فارس تحت پوشش مربیان جهش تولید

مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه فجر استان فارس گفت: بر اساس منویات حضرت آقا و ریل گذاری انجام شده در مجموعه سازمان بسیج جامعه...

صنعت و تجارت

اثرگذاری مربیان نهضت جهش تولید در افزایش بهره وری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جشنواره مذکور با اذعان به اینکه کارایی، اثر بخشی و پایداری سه مولفه برای حصول بهره وری در بخش...

جامعه

تدبیر، لازمه ارتقا سهم بهره وری در افزایش رشد اقتصادی

در ادامه جشنواره ارتقاء بهره‌وری و تجلیل از سفیران امنیت غذایی بسیج جامعه کشاورزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: در...