صنعت و تجارت

خرید دام‌های پرواری در فارس آغاز شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز طرح خرید دام های سبک و سنگین پرواری این استان خبر داد و گفت: هم اکنون...

جامعه

10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت سرمازدگی...

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب ده هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت های سرمازدگی به بخش کشاورزی کشور...

جامعه

جایگاه نخست بخش کشاورزی فارس در پرداخت تسهیلات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بخش کشاورزی استان فارس بهترین عملکرد را در پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است و آماده...

جامعه

ظرفیت‌های شیلات فارس به کار گرفته می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه تلاش می شود با انعطاف پذیری، تعامل سازنده با آبزی پروران و همراهی دستگاه های...

صنعت و تجارت

مهار ملخ‌های بومی در فارس

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مهار ملخ های بومی در این استان خبر داد و گفت: در سال جاری در سطحی بالغ...

صنعت و تجارت

خطر هجوم کرم خاردار و کرم غوزه در مزارع پنبه در فارس

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از خطر طغیان کرم خاردار و کرم غوزه در مزارع پنبه این استان خبر داد.

صنعت و تجارت

کشاورزی حوزه تدبیر و اندیشه است

مجتبی دهقان‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و هیئت همراه به منظور عرض تبریک هفته قوه قضاییه با سید مصطفی بحرینی دادستان مرکز...

صنعت و تجارت

توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فارس

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، گفت: فرمانداران...

صنعت و تجارت

سهم 10 درصد فارس در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری کشور

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه فارس در اجرای سامانه های نوین آبیاری جزو استان های پیشرو است، گفت: 10 درصد از...

صنعت و تجارت

قاطعانه از سرمایه گذاری سالم حمایت می‌شود

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حمایت قاطع از سرمایه گذاری سالم در همه بخش ها خصوصاً بخش کشاورزی مصمم هستیم.

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (1)

سازمان جهادکشاورزی

سازمان جهادکشاورزی

این سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های کشاورزی و امنیت غذایی در استان فارس نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

فارس
09374315921
info@fajo.ir
صنعت و تجارت

خرید دام‌های پرواری در فارس آغاز شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز طرح خرید دام های سبک و سنگین پرواری این استان خبر داد و گفت: هم اکنون...

جامعه

10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت سرمازدگی...

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب ده هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت های سرمازدگی به بخش کشاورزی کشور...

جامعه

جایگاه نخست بخش کشاورزی فارس در پرداخت تسهیلات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بخش کشاورزی استان فارس بهترین عملکرد را در پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است و آماده...

جامعه

ظرفیت‌های شیلات فارس به کار گرفته می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه تلاش می شود با انعطاف پذیری، تعامل سازنده با آبزی پروران و همراهی دستگاه های...

صنعت و تجارت

مهار ملخ‌های بومی در فارس

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از مهار ملخ های بومی در این استان خبر داد و گفت: در سال جاری در سطحی بالغ...

صنعت و تجارت

خطر هجوم کرم خاردار و کرم غوزه در مزارع پنبه در فارس

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از خطر طغیان کرم خاردار و کرم غوزه در مزارع پنبه این استان خبر داد.

صنعت و تجارت

کشاورزی حوزه تدبیر و اندیشه است

مجتبی دهقان‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و هیئت همراه به منظور عرض تبریک هفته قوه قضاییه با سید مصطفی بحرینی دادستان مرکز...

صنعت و تجارت

توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فارس

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، گفت: فرمانداران...

صنعت و تجارت

سهم 10 درصد فارس در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری کشور

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه فارس در اجرای سامانه های نوین آبیاری جزو استان های پیشرو است، گفت: 10 درصد از...

صنعت و تجارت

قاطعانه از سرمایه گذاری سالم حمایت می‌شود

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حمایت قاطع از سرمایه گذاری سالم در همه بخش ها خصوصاً بخش کشاورزی مصمم هستیم.