جامعه

انسان شناسی گام اول از هفت قدم در رشد شخصی با میلاد شادانی

تا به حال توجه کردید از ابتدای تحصیل در مدارس هیچ کتابی تحت عنوان "انسان شناسی" نداشتیم و این موضوعات صرفاً به یک سری از رشته‌ها و...

جامعه

سبک هفت قدم در مسیر کشف استعداد جوانان

بنیانگذار سبک هفت قدم در خصوص «سبک هفت قدم» عنوان کرد: این سبک درهفت مرحله به جوانان ثابت می کند که نیاز نیست حتما در کلاس های آموزشی...

جامعه

کشف استعدادهای فردی؛ واجب تر از نان شب

همه انسان ها بخشی از تجارب و رشد خودشان را مدیون سختی ها و تلاطمات زندگی و کسب و کارشان و راهکارهای اصولی عبور از آن بدست می آید و...

جامعه

نکات کلیدی میلاد شادانی در خصوص تعادل در رفتار و زمان تصمیم

اگر بتونیم در رفتار های خود با دیگران به گونه ای متعادل رفتار کنیم به ثبات رفتار می رسیم ، ما باید به کمال اخلاقی دست پیدا کنیم.

جامعه

میلاد شادانی درخصوص اهمیت هدفمندی اهداف می گوید

زمانی هدفی را تعیین می کنیم و با انگیزه فراوان می خواهیم نسبت به رسیدن به ان تلاش کنیم، می بایست تمام فرایندهای مرتبط به تحقق آنرا...

جامعه

تقدیر و قدرت انتخاب در مسیر زندگی از دیدگاه میلاد شادانی

انتخاب های ما در موفقیت های زندگیمان بسیار تاثیر گذار است، خداوند هزاران راه برای هر اقدام در زندگی ما قرار داده است که می توان گفت...

جامعه

با میلاد شادانی از «هفت قدم» تا شناخت خود واقعی

هفت قدم در هفت مرحله ترسیم شده که با هدف شناخت خود واقعي در وجود هر فرد قابل اجرا است.

جامعه

ضمانت رسیدن به اهداف در گرو جلب رضایت دیگران؟

از قدیم الایام میگویند خواستن توانستن است،چرا هیچ وقت برخی از اهداف ها به نتیجه نمی رسد چون ما فقط درون هدف هایمان، خودمان را درنظر...

جامعه

میلاد شادانی بعنوان مشاورعالی مدیرعامل انجمن حمایت های...

انجمن ها ،تشکل ها و خیریه های مردمی بعنوان بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب بخش خصوصی توانسته در چارچوب قوانین و نظارت...

صنعت و تجارت

توسعه موضوعی کسب و کار های روستایی و عشایری با میلاد شادانی

با هدف توسعه کسب و کار موضوعی و منطقه ای کشاورزی در ایل قشقایی، میلاد شادانی بنیانگذار سبک هفت قدم با بزرگان طایفه دره شوری ایل قشقایی...

میلاد شادانی

میلاد شادانی

بنیانگذار سبک هفت قدم ، میخوام در یک مسیر مشخص خود واقعیت رو بیدار کنم تو همان گنج پنهانی که باید مکتشف آن شوی ، یادت باشه اینکه بخوایم که بشه تا اینکه خواستن توانستن است ، دنیا ها اختلافه ، من میخوام که به خوده واقعیم دست پیدا کنم تا به اون چیزی که برای من مقدر شده برسم …

تهران
02171057199
info@miladshadani.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

میلاد شادانی

میلاد شادانی

بنیانگذار سبک هفت قدم ، میخوام در یک مسیر مشخص خود واقعیت رو بیدار کنم تو همان گنج پنهانی که باید مکتشف آن شوی ، یادت باشه اینکه بخوایم که بشه تا اینکه خواستن توانستن است ، دنیا ها اختلافه ، من میخوام که به خوده واقعیم دست پیدا کنم تا به اون چیزی که برای من مقدر شده برسم …

تهران
02171057199
info@miladshadani.com
جامعه

انسان شناسی گام اول از هفت قدم در رشد شخصی با میلاد شادانی

تا به حال توجه کردید از ابتدای تحصیل در مدارس هیچ کتابی تحت عنوان "انسان شناسی" نداشتیم و این موضوعات صرفاً به یک سری از رشته‌ها و...

جامعه

سبک هفت قدم در مسیر کشف استعداد جوانان

بنیانگذار سبک هفت قدم در خصوص «سبک هفت قدم» عنوان کرد: این سبک درهفت مرحله به جوانان ثابت می کند که نیاز نیست حتما در کلاس های آموزشی...

جامعه

کشف استعدادهای فردی؛ واجب تر از نان شب

همه انسان ها بخشی از تجارب و رشد خودشان را مدیون سختی ها و تلاطمات زندگی و کسب و کارشان و راهکارهای اصولی عبور از آن بدست می آید و...

جامعه

نکات کلیدی میلاد شادانی در خصوص تعادل در رفتار و زمان تصمیم

اگر بتونیم در رفتار های خود با دیگران به گونه ای متعادل رفتار کنیم به ثبات رفتار می رسیم ، ما باید به کمال اخلاقی دست پیدا کنیم.

جامعه

میلاد شادانی درخصوص اهمیت هدفمندی اهداف می گوید

زمانی هدفی را تعیین می کنیم و با انگیزه فراوان می خواهیم نسبت به رسیدن به ان تلاش کنیم، می بایست تمام فرایندهای مرتبط به تحقق آنرا...

جامعه

تقدیر و قدرت انتخاب در مسیر زندگی از دیدگاه میلاد شادانی

انتخاب های ما در موفقیت های زندگیمان بسیار تاثیر گذار است، خداوند هزاران راه برای هر اقدام در زندگی ما قرار داده است که می توان گفت...

جامعه

با میلاد شادانی از «هفت قدم» تا شناخت خود واقعی

هفت قدم در هفت مرحله ترسیم شده که با هدف شناخت خود واقعي در وجود هر فرد قابل اجرا است.

جامعه

ضمانت رسیدن به اهداف در گرو جلب رضایت دیگران؟

از قدیم الایام میگویند خواستن توانستن است،چرا هیچ وقت برخی از اهداف ها به نتیجه نمی رسد چون ما فقط درون هدف هایمان، خودمان را درنظر...

جامعه

میلاد شادانی بعنوان مشاورعالی مدیرعامل انجمن حمایت های...

انجمن ها ،تشکل ها و خیریه های مردمی بعنوان بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب بخش خصوصی توانسته در چارچوب قوانین و نظارت...

صنعت و تجارت

توسعه موضوعی کسب و کار های روستایی و عشایری با میلاد شادانی

با هدف توسعه کسب و کار موضوعی و منطقه ای کشاورزی در ایل قشقایی، میلاد شادانی بنیانگذار سبک هفت قدم با بزرگان طایفه دره شوری ایل قشقایی...