بورس، بانک و بیمه

خودرو در بورس موقت عرضه خواهد شد

معاون وزیر صمت، عرضه خودرو به بورس را یك راهكار موقت عنوان كرد و گفت: زمانی كه عرضه و تقاضا متعادل شود بورس به عنوان یك مرحله و راهكار،...

اقتصاد

بررسی سهم مشاغل خانگی در اقتصاد کشور

برنامه گفتگوی اقتصادی شنبه ۲۶ آذر ماه با موضوع سهم مشاغل خانگی در اقتصاد كشور به روی آنتن شبكه رادیویی گفت‌وگو می‌رود.

شبکه رادیویی گفت‌وگو

شبکه رادیویی گفت‌وگو

شبکه رادیویی گفت ‎وگو در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ با شعار «رادیو اندیشه‌ها» در سپهر رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران متولد شد. رسانه‌ای که متولی چندصدایی در رسانه ملی و در پی سپردن تریبون به نخبگان و همه سلایق سیاسی خانواده انقلاب بوده و هست. این رسانه تلاش می کند تا با بهره‌گیری از نظام کارشناسی و فرهیختگانی کشور، بستر مناسبی از تضارب آرا را در عرصه مستحدثات اجتماعی تا پرداختن به مفاهیم بنیادین در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ایرانی فراهم نماید.

تهران
info@radiogoftogoo.ir

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

شبکه رادیویی گفت‌وگو

شبکه رادیویی گفت‌وگو

شبکه رادیویی گفت ‎وگو در ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ با شعار «رادیو اندیشه‌ها» در سپهر رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران متولد شد. رسانه‌ای که متولی چندصدایی در رسانه ملی و در پی سپردن تریبون به نخبگان و همه سلایق سیاسی خانواده انقلاب بوده و هست. این رسانه تلاش می کند تا با بهره‌گیری از نظام کارشناسی و فرهیختگانی کشور، بستر مناسبی از تضارب آرا را در عرصه مستحدثات اجتماعی تا پرداختن به مفاهیم بنیادین در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع ایرانی فراهم نماید.

تهران
info@radiogoftogoo.ir
بورس، بانک و بیمه

خودرو در بورس موقت عرضه خواهد شد

معاون وزیر صمت، عرضه خودرو به بورس را یك راهكار موقت عنوان كرد و گفت: زمانی كه عرضه و تقاضا متعادل شود بورس به عنوان یك مرحله و راهكار،...

اقتصاد

بررسی سهم مشاغل خانگی در اقتصاد کشور

برنامه گفتگوی اقتصادی شنبه ۲۶ آذر ماه با موضوع سهم مشاغل خانگی در اقتصاد كشور به روی آنتن شبكه رادیویی گفت‌وگو می‌رود.