اخبار سازمان ها و شرکت ها

آغاز ثبت نام دوره سوم جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

دوره سوم جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین در تهران برگزار می شوند و بدین سبب علاقه مندان برای ثبت نام تا ۱۵ مرداد ماه فرصت دارند

اخبار سازمان ها و شرکت ها

برگزاری مراسم بزرگ هله نوروز توسط بنیاد جهانی سبز منش

نشست بزرگ چند ملیتی ( ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ) نوروزی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش ، با عنوان "هله نوروز آمد" در تاریخ ۲۸...

اخبار سازمان ها و شرکت ها

مصاحبه آرین محمدی پور دارنده جایزه برترین فعال فرهنگی کشور...

مصاحبه با آقای ارین محمدی پور نویسنده ، موسس و سردبیر مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین پس از دریافت افتخار برترین فعال فرهنگی هنری کشور...

فرهنگ، هنر و رسانه

انتشار اسامی برگزیدگان مراسم برترین فعال های هنری و فرهنگی...

مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین از برترین فعال های فرهنگی و هنری کشور در سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد.

اخبار سازمان ها و شرکت ها

آرین محمدی پور؛ برترین فعال عرصه فرهنگ و هنر کشور در سال...

اقای ارین محمدی پور نویسنده ، سردبیر و عضو رسمی هئیت مدیره  عضو هئیت مدیره و هیئت داوران مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین و همچنین کسب...

جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

این صفحه توسط امور رسانه ای و روابط عمومی‌جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین مدیریت می شود و بدن سبب اخبار و اطلاعات دقیق مجموعه ذهن زرین منتشر می شود

تهران
arianmohammadipor@gmail.com

پیروی (0)

دنبال کننده ها (0)

جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

این صفحه توسط امور رسانه ای و روابط عمومی‌جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین مدیریت می شود و بدن سبب اخبار و اطلاعات دقیق مجموعه ذهن زرین منتشر می شود

تهران
arianmohammadipor@gmail.com
اخبار سازمان ها و شرکت ها

آغاز ثبت نام دوره سوم جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین

دوره سوم جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین در تهران برگزار می شوند و بدین سبب علاقه مندان برای ثبت نام تا ۱۵ مرداد ماه فرصت دارند

اخبار سازمان ها و شرکت ها

برگزاری مراسم بزرگ هله نوروز توسط بنیاد جهانی سبز منش

نشست بزرگ چند ملیتی ( ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ) نوروزی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش ، با عنوان "هله نوروز آمد" در تاریخ ۲۸...

اخبار سازمان ها و شرکت ها

مصاحبه آرین محمدی پور دارنده جایزه برترین فعال فرهنگی کشور...

مصاحبه با آقای ارین محمدی پور نویسنده ، موسس و سردبیر مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین پس از دریافت افتخار برترین فعال فرهنگی هنری کشور...

فرهنگ، هنر و رسانه

انتشار اسامی برگزیدگان مراسم برترین فعال های هنری و فرهنگی...

مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین از برترین فعال های فرهنگی و هنری کشور در سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد.

اخبار سازمان ها و شرکت ها

آرین محمدی پور؛ برترین فعال عرصه فرهنگ و هنر کشور در سال...

اقای ارین محمدی پور نویسنده ، سردبیر و عضو رسمی هئیت مدیره  عضو هئیت مدیره و هیئت داوران مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین و همچنین کسب...