پخش زنده مجامع

مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۰۹:۳۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
فرودگاه بین المللی امام خمینی، هتل فرودگاهی
دستور جلسه:
 • تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره
 • اصلاح ماده 7 اساسنامه
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت موتوژن
۱۰:۰۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
تهران، هتل اسپیناس پالاس
دستور جلسه:
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره
 • سایر موارد
مجمع به اتمام رسیده است
اولین کنفرانس ویدئویی روابط‌ عمومی ایران
۱۶:۴۴:۱۴  ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
اولین کنفرانس ویدئویی روابط‌ عمومی ایران به صورت کاملا مجازی برگزار می گردد.
دستور جلسه:
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰:۰۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
تهران، پارک وی،مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
دستور جلسه:
 • استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/02/31
 • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/02/31
 • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1401/02/31
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 • اخذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)
۱۰:۰۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
تهران، پارک وی، مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش
دستور جلسه:
 • تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت و اصلاح ماده 5 اساسنامه
 • سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع مذکور می باشد
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست)
۱۰:۰۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تهران، پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
دستور جلسه:
 • استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهای به 1399/12/30
 • بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهای به 1399/12/30
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 • تصویب تقسیم سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۱۲:۰۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
فرودگاه بین المللی امام خمینی، هتل فرودگاهی
دستور جلسه:
 • اصلاح ماده 42 اساسنامه در خصوص پاداش اعضاي هيات مديره
مجمع به اتمام رسیده است
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۰۹:۳۰:۰۰  ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
فرودگاه بین المللی امام خمینی، هتل فرودگاهی
دستور جلسه:
 • استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیئت مدیره، صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • اتخاذ تصمیم درخصوص سود قابل تصمیم
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدلشرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/30
 • تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 • تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
 • تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
مجمع به اتمام رسیده است