موضوع : مدیریت تنظیم بازار

انجام تعهدات تامین نقدینگی از طریق بانک ها برای شرکت های...

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تکمیل ذخیره راهبردی دارو تا پایان بهمن ماه خبر داد.

پرده برداری از راز جدایی بودجه با واقعیت

بازوی پژوهشی مجلس از سرنوشت بودجه ۱۴۰۱، آسیب‌های بودجه‌ریزی در ایران و راهکارهای اصلاحی می‌گوید.

بستر سازی صادرات خرما با تجهیزات و تکنولوژی به روز

مدیر گروه صنایع تبدیلی محصولات باغی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای حل مشکلات صنعت خرما در کشور بر اساس بستر صادرات این محصول نیازمند...

ظرفیت و بستر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه این استان در حوزه گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه خرما دارای قابلیت های...

حمایت از کشت کلزا در فارس با اعمال سیاست‌های تشویقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه برخی از محدودیت های کشت کلزا را باید به ناچار پذیرفت، گفت: به منظور توسعه کشت...

راه اندازی اولین مرکز تولید نهال پایه کشت بافت خرما در...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه اولین مرکز تولید نهال پایه بر اساس کشت بافت خرما در کشور در استان فارس راه‌اندازی...

بستر تولید، صنعت ، معدن و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در...

رئیس سازمان صمت فارس بر ضرورت تقویت بستر مناسب تولید، صنعت ، معدن و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استان تاکید نمود.

تسریع دریافت محصولات کشاورزی در برنامه های دولت

مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تولیدکنندگان چهار محصول گلخانه ای به منظور عرضه داخلی و خارجی محصولات خود، تنها تا پایان آبان...

مشارکت کشاورزان نمونه در ترویج کشت چغندر قند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: باید از ظرفیت کشاورزان نمونه به طور مشخص همین چغندرکاران استفاده کرد و به درس آموخته ها و...

بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در گرو تقویت تولید و صادرات...

چهارصد و شصت و سومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس برگزار شد.