موضوع : بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم مرحله جدید آموزه های انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران و آموزه های آن، شکل دهنده ی جهت گیری ها و اهداف سیاست خارجی ایران در روند گذشته بوده است و در آینده نیز نقش اولیه...

فرهنگ مقاومت روح بیانیه گام دوم انقلاب

شکل گیری محور مقاومت در روند موجود و ایفای نقش کلیدی آن در نظم نوین منطقه ای غرب آسیا، از رویدادهای آینده است.

مردم؛ ثروت نهفته در بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب  اسلامی یک سند و راهکاری است که به‌منظور اجرا در دهه پنجم انقلاب مدنظر قرارگرفته‌ شده و هسته مرکزی آن سپردن...

دستاوردهای گام اول انقلاب زمینه ساز تحقق اهداف بیانیه گام...

یکی از محور‌های کلیدی بیانیه گام دوم اشاره رهبر معظم انقلاب به برکات بزرگ انقلاب اسلامی بود.

پژوهش و اخلاق دو رکن اصلی بیانیه گام دوم انقلاب

در این بیانیه، معنویّت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در جامعه تعریف شده است، و اخلاق...

نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب

در این یادداشت به  مخاطبان و متولیان اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان متولیان اجرایی شدن این موفقیت در  فراز های این بیانیه که پرداخته...

بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه چشم انداز توسعه کشور

بیانیه گام دوم در زمینه علم و فناوری، خواهان افزایش شتاب رشد علمی و عبور از مرزهای كنونی دانش در مهمترین رشته ها، جبران عقب ماندگی...

تصویر آینده انقلاب اسلامی در فرازهای از بیانیه گام دوم

در این یادداشت به برخی از فراز های این بیانیه که ترسیمی شفافی از آینده انقلاب اسلامی پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را...

نتایج پیش روی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه دفاعی...

بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان مبنای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دارای دلالت هایی است که بر اساس آن می‌توان به کارآمدسازی دفاعی و...

بصیرت رسانه ای لازمه ترویج اهداف بیانیه گام دوم انقلاب

مسأله مهم دیگر اینکه در شرایط تهدید نرم و تهاجم فرهنگی نظام سلطه، ترویج اهداف گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند ایجاد وحدت در بین رسانه...