موضوع : برترین متخصصان و مدیران روابط عمومی

معرفی برترین های روابط عمومی در جهاد کشاورزی فارس

در آستانه فرار رسیدن 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در گردهمایی مسئولین روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های...

امیرعباس صادقی را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی/ امیر عباس صادقی، متولد ۱۳۶۲ دانش‌‌آموخته لیسانس مدیریت فرهنگی و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه...

هوشمند سفیدی را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / هوشمند سفیدی، متولد سیزده فروردین سال هزار و سیصد و چهل و دو در شهرستان سرعین (اردبیل) است. او...

ابوالقاسم حکیمیان را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / ابوالقاسم حکیمیان متولد هشت اسفند ‌هزار و سیصد و سی و دو در شهر قزوین، دارای مدرک کارشناسی ارشد...

مهدیه بخشی را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / مهدیه بخشی، متولد شانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در شهر تهران، دانش آموخته دکتری...

حسن خسروی را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / حسن خسروی متولد دوم فروردین هزار و سیصد و چهل و شش تهران، اصالتاً بروجردی است. وی دانش‌آموخته دکتری...

معصومه صادق‌زاده را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / معصومه صادق‌زاده بروجنی متولد هزار و سیصد و چهل هشت، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط‌عمومی و کارشناسی...

محمد خجسته‌نیا را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / محمد خجسته‌نیا متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار در مشهد دارای مدرک کارشناسی ارتباطات از دانشگاه...

علیرضا قراگوزلو را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / علیرضا قراگوزلو متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار است. وی مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی خود...

حسن خسروی را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / حسن خسروی متولد دوم فروردین هزار و سیصد و چهل و شش تهران، اصالتاً بروجردی است. وی دانش‌آموخته دکتری...