گیرندگان پیوند اعضا حتی با دز دوم واکسن در خطر کرونا هستند

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، دریافت کنندگان پیوند اعضا حتی پس از دز دوم واکسن نیز در معرض کووید 19 قرار دارند.

گیرندگان پیوند اعضا حتی با دز دوم واکسن در خطر کرونا هستند
گزارش خبر/پیوند اعضا

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، به نقل از هندوستان‌تایمز، پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که افراد گیرنده پیوند یا افراد مبتلا به نقص ایمنی، حتی پس از دریافت واکسن نیز می‌توانند نسبت به کووید ۱۹ آسیب‌پذیر باشند.

یافته‌های مطالعه‌ای که اخیراً در ژورنال انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، نشان می‌دهد حتی دو دز واکسن کووید ۱۹ برای محافظت کامل از افرادی که پیوند اعضا را انجام داده‌اند، کافی نیست.

یافته‌های این پژوهش، در «Journal of the American Medical Association» به چاپ رسیید و نشان داد، این دسته از افراد با اقدمات بهداشتی نظیر استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی حتی پس از تزریق کامل دزهای واکسن علیه SARS-CoV-۲ - ویروسی که باعث کووید ۱۹ می‌شود از این بیماری در امان نیستند و بیش از سایر افر اد احتمال ابتلا بهآن رادارند.