گزینه وزارت کار به ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی رضایت داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حکمی محمدهادی زاهدی وفا را به سمت رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب کرد.

گزینه وزارت کار به ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی رضایت داد
گزینه وزارت کار دولت سیزدهم به ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی رضایت داد

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور حکمی محمدهادی زاهدی وفا را به سمت رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب کرد.

در متن حکم داود منظور خطاب به محمدهادی زاهدی وفا آمده است:

در اجرای ماده (۸) قانون اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مصوب ۱۳۹۲/۸/۴ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و اصلاحیه ابلاغی مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ ریاست محترم جمهور، با عنایت به تجارب مدیریتی، پژوهشی و آموزشی به‌موجب این حکم به‌عنوان سمت رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت الهی و همکاری فرهیختگان و مراکز تحقیقاتی کشور در انجام وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی موفق باشید.