گام به گام تا موفقیت در کسب و کار با احمد باقری مدرس و مشاور توسعه کسب و کار؛

گام ششم؛ از پیشروان کسب و کارتان تبعیت کنید

بر اساس این قانون قانون علت و معلول برای هر معلوم مانند: "موفقیت در کسب و کار"، "درآمد سطح بالا" و ...علت یا علت هایی وجود دارد اگر کاری را که سایر موفق ها انجام می دهند شما هم انجام بدهید سرانجام به همان نتایج آنها می رسید. هرچه این موارد را بیشتر تمرین کنید نتایج بهتری به دست می‌آورید وقتی این نقطه نظرها را آموختید می توانید آنها را بارها و بارها تمرین کنید این گونه در سطح پیشتازان حرفه خود قرار می گیرید.

گام ششم؛ از پیشروان کسب و کارتان تبعیت کنید
گام ششم؛ از پیشروان کسب و کارتان تبعیت کنید

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، کاری را که موفق ها انجام می دهند، شما هم انجام بدهید. از رهبران و پیشروان در رشته فعالیت خود پیروی کنید. از کسانی تقلید و تبعیت کنید که می دانند در زندگی به کجا می روند.

 به اطراف خود نگاه کنید. کدام اشخاص را بیش از بقیه تحسین می کنید؟ کدام یک از آنها به نتایجی دست یافته اند که شما می خواهید در ماه ها و سال های آینده خود به آنها دست پیدا کنید؟

 بهترین و واجد شرایط ترین اشخاص واقع در پیرامون خود را انتخاب کنید و آنها را الگو های خود قرار بدهید. تصمیم بگیرید که می خواهید مثل آنها باشید تا حدی که امکان دارد خود را با آنها تطبیق بدهید.

 اگر می خواهید بدانید چگونه می توانید مدیر کسب و کار موفقی باشید، به سر وقت اشخاص مهم در کسب و کارتان بروید و از آنها توصیه و راهنمایی بخواهید.

 از آنها بپرسید چه کتابی را باید بخوانید، کدام برنامه های ویدیویی را باید تماشا کنید. از آنها بپرسید در کدام دوره آموزشی باید شرکت کنید. از نگرش ها، استنباط ها، فلسفه ها و روش های کاریشان سوال کنید.

از بهترین ها بیاموزید

موفق ها همیشه به دیگران کمک می کنند تا به موفقیت برسند. کسانی که بیش از سایرین کار دارند و سرشان به اصطلاح شلوغ است، همیشه فرصتی پیدا می‌کنند تا به دیگران کمک کنند.

 وقتی از یک شخص موفق توصیه و راهنمایی می خواهید، آن را مد نظر قرار دهید. کاری را که آن موفق برنده انجام دادنش را به شما توصیه می‌کند، انجام بدهید.

 کتابی را که او توصیه کرده بخرید و بخوانید. به نواری که او توصیه کرده گوش بدهید. در دوره‌های آموزش پیشنهادی او شرکت کنید و آنچه را که می آموزید به مرحله اجرا بگذارید. این گونه شرایطی فراهم می کنید که کسی که به شما کمک کرده بخواهد بیشتر به شما کمک کند.

با عقاب ها پرواز کنید

 دیوید مک للاند، استاد دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب جامعه موفق، معتقد بود که تفاوت عمده میان موفق شدن و شکست خوردن در زندگی این است که با چه اشخاصی دمخور هستید. او هم معتقد بود که "باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز."

 کسانی که شما آنها را برای معاشرت انتخاب می کنید، روی زندگی شما و کیفیت آن تاثیر می گذارند. شما در اثر این معاشرت و مجالست ارزش‌ها و نگرش‌ها، طرز لباس پوشیدن و طرز زندگی آنها را می آموزید.

 اگر با اشخاص موفق مجالست کنید، نگرش های آنها را می گیرید با فلسفه های آنها آشنا می شوید، طرز لباس پوشیدن و رفتار و گفتارشان را می‌آموزید، از عادت هایشان باخبر می شوید و غیره و غیره.  دیری نمی گذرد که شما هم به نتایج آنها می رسید.

اشتباه مهلک

 آنچه سوای اینها مک للاند متوجه شد این بود که معاشرت و مجالست با اشخاص منفی و بدون انگیزه سبب ناکامی برای همه مدت عمر می شود. ممکن است کسی به بهترین دانشگاه ها برود به بهترین شکل تحصیل کند و بیشترین استعداد و توانایی ها را هم داشته باشد، اما اگر با اشخاص ناموفق مجالست کند او هم کارش به ناکامی می کشد.

 ما به این نتیجه رسیده ایم با تغییر دادن معاشران خود با رفتن از یک شرکت به شرکت دیگر و یا اگر با افراد موفق شروع کنید می توانید زندگی خود را متحول سازید.

 همانطورکه زیگ زیگلار می‌گوید:" اگر معاشران شما بوقلمون ها هستند، نمی توانید با عقاب ها پرواز کنید."