کی روش در راه ایران؟

شهاب الدین عزیزی خادم قرار است پیشنهاد به کارلوس کی روش را در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح کند تا آنجا درباره اش تصمیم گرفته شود.

کی روش در راه ایران؟
گزارش خبر - کی روش سرمربی ایران

به گزارش خبرنگاران ورزش گزارش خبر، شهاب الدین عزیزی‌ خادم با برخی از اعضای هیئت رئیسه که موافق بازگشت کی روش هستند، جلسه دارد و قرار است در این جلسه به جمع‌بندی مهم برسند که پیشنهاد جدیدی را به کی‌روش ارائه بدهند. پیشنهادی که قرار است جزئیاتش در جلسه فردا مطرح شود.

این پیشنهاد می تواند تا حدود زیادی تکلیف کی‌روش و فوتبال ایران را روشن کند.