کچل شدن مجری جنجالی!+عکس

عکسی که علی ضیا از خودش در آسانسور در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

کچل شدن مجری جنجالی!+عکس
گزارش خبر،مجری جنجالی

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ،هنر و رسانه گزارش خبر، عکسی که علی ضیا از خودش در آسانسور در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

کچلی ضیا