کتاب نجابت زاییده قدرت از رزیتا دغلاوی نژاد منتشر شد

کتاب نجابت زاییده قدرت است «سخنان و جملات ناب علمی و انگیزشی» اثر رزیتا دغلاوی نژاد که در این اواخر در ایران توسط انتشارات بین المللی ماهواره چاپ و منتشر شده است.

کتاب نجابت زاییده قدرت از رزیتا دغلاوی نژاد منتشر شد
کتاب نجابت زاییده قدرت از رزیتا دغلاوی نژاد منتشر شد

به گزارش خبرنگاران بخش فرهنگ هنر و رسانه  گزارش خبر، کتاب نجابت زاییده قدرت است «سخنان و جملات ناب علمی و انگیزشی» اثر رزیتا دغلاوی نژاد که در این اواخر در ایران توسط انتشارات بین المللی ماهواره چاپ و منتشر شده است.

شایان ذکراست:کتاب نجابت زاییده قدرت است شامل شعر و دلنوشته ها و داستان های کوتاه عاشقانه و همچنین حاوی جملات علمی ، انگیزشی ، سخنان زیبا ، حکیمانه ، عارفانه ، فلسفی و پند آموز با مضمون های ماتریالیسم دیالکتیک ، ماده گرایی ذهن ، فلسفه وجود ، روانشناسی موفقیت ، روانشناسی شخصیت، روانشناسی مثبت نگر ، روانشناسی فردی، خودشناسی ، حکمت ، عرفان ، سیاست، معرفت، منطق، اصول و مبانی، کمال گرایی و….می باشد .

این کتاب در قطع جیبی و با تعداد صفحه ۵۴ می باشد .