کتاب سلطان حکیم یه نویسندگی رزیتا دغلاوی نژاد منتشر شد

چاپ و انتشار کتاب سلطان حکیم یه نویسندگی رزیتا دغلاوی نژاد

کتاب سلطان حکیم «سخنان و جملات ناب علمی و انگیزشی» اثر رزیتا دغلاوی نژاد که در این اواخر در ایران توسط انتشارات بید تهران چاپ و منتشر شده است

چاپ و انتشار کتاب سلطان حکیم یه نویسندگی رزیتا دغلاوی نژاد
چاپ و انتشار کتاب سلطان حکیم یه نویسندگی رزیتا دغلاوی نژاد

به گزارش خبرنگاران بخش فرهنگ هنر و رسانه  گزارش خبر، کتاب سلطان حکیم «سخنان و جملات ناب علمی و انگیزشی» اثر رزیتا دغلاوی نژاد که در این اواخر در ایران توسط انتشارات بید تهران چاپ و منتشر شده است.

کتاب سلطان حکیم شامل شعر و دلنوشته ها و داستان های کوتاه عاشقانه و همچنین حاوی جملات علمی ، انگیزشی ، سخنان زیبا ، حکیمانه ، عارفانه ، فلسفی و پند آموز با مضمون های ماتریالیسم دیالکتیک ، ماده گرایی ذهن ، فلسفه وجود ، روانشناسی موفقیت ، روانشناسی شخصیت، روانشناسی مثبت نگر ، روانشناسی فردی، خودشناسی ، حکمت ، عرفان ، سیاست، معرفت، منطق، اصول و مبانی، کمال گرایی و….می باشد .

این کتاب در قطع جیبی و با تعداد صفحه ۲۹ می باشد .