یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

پیشنهادات جهت ترویج اصولی و اثرگذار فرهنگ ایثار و شهادت در نزد جوانان

جهت بهره گیري بیشتر از فرهنگ شهادت در شکل دهی به هویت جوان ایرانی اسلامی ، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد.

پیشنهادات جهت ترویج اصولی و اثرگذار فرهنگ ایثار و شهادت در نزد جوانان
پیشنهاد ات جهت ترویج اصولی و اثرگذار فرهنگ ایثار و شهادت در نزد جوانان

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "پیشنهادات جهت ترویج اصولی و اثرگذار فرهنگ ایثار و شهادت در نزد جوانان " آورده است

در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ایران تقویت و ترویج فرهنگ ایراني و اسلامي با تكيه بر آرمان هاي اخلاقي و ارزش هاي انساني و مذهبی برای اقشار جوان و همچنین نسل جدید از توجه و اولویت خاصي بر خوردار است.

جهت بهره گیري بیشتر از فرهنگ شهادت در شکل دهی به هویت جوان ایرانی اسلامی ، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:

- فرهنگ شهادت، به نحو شایسته و مطلوب براي جوانان تبیین و تشریح گردد.

- زندگینامه وآثار شهدا در سطح گسترده در جامعه منتشر گردد.

- به وصیت نامه هاي شهدا به طور جدي پرداخته شود.

- در کتب درسی فرهنگ شهادت در قالب هاي مختلف گنجانده شود.

- از صدا و سیما در انعکاس شایسته و مطلوب فرهنگ شهادت بهره گرفته شود.

-  جهت هویت یابی جوان ایرانی به زندگی نامه و آثار شهداي دانش آموز و نوجوان عنایت ویژه اي شود.

- از رسانه ها (روزنامه ها و مجلات) جهت ترویج شایسته فرهنگ ایثار و شهادت، بهره گرفته شود.

- بهره گرفتن از مسابقات جهت اشاعه و گسترش فرهنگ شهادت.

- بهره گیري فرهنگی از مزارهاي شهدا جهت تقویت و تثبیت هویت ملی اسلامی.

- بهره گیري از فرهنگ عاشورا، جهت ترویج فرهنگ شهادت و اعتلاي هویت در جوانان ایرانی.

- انتقال مفاهیم ارزشی شهدا با برگزاري یادواره ها، اجلاسیه در مساجد محلات و شهرستان ها.

- تعمیق و گسترش فرهنگ شهید و شهادت با بررسی شیوه و روش شهداي گرانقدر و والامقام.