یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

پژوهش و اخلاق دو رکن اصلی بیانیه گام دوم انقلاب

در این بیانیه، معنویّت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در جامعه تعریف شده است، و اخلاق به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیّات نیکو است.

پژوهش و اخلاق دو رکن اصلی بیانیه گام دوم انقلاب
پژوهش و اخلاق دو رکن اصلی بیانیه گام دوم انقلاب

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و ضرورت صدور بیانیه گام دوم" آورده است:

در این بیانیه، معنویّت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در جامعه تعریف شده است، و اخلاق به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس و دیگر خلقیّات نیکو است.

 بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، معنویّت و اخلاق، باید جهت دهنده همه حرکت ها و فعّالیت های فردی و اجتماعی باشد.

لذا این سرفصل مهم پیشرفت باید از طرق ذیل مورد توجه قرارگیرد:

  1. برجسته سازی ارزش های معنوی؛
  2. رعایت فضیلت های اخلاقی؛
  3. جهت دهنده بودن معنویت و اخلاق در همه امور؛
  4. عامل بودن حکومت به رفتارهای اخلاقی و معنوی و ترویج آن؛
  5. ستیزهای معقولانه با کانون های ضد معنویت و ابزارهای رسانه ای آنها.

رهبر معظم انقلاب در این بیانیه مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان مردم و جوانان اصرار می ورزند و راه طی شده در زمینه علم و پژوهش را، با همه اهمیت آن فقط یک آغاز تلقی می کنند و معتقدند ما هنوز از قله های دانش جهان بسیار عقب هستیم و باید به قله ها دست یابیم.

در راهبرد علم و پژوهش، سه محور اصلی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی وجود دارد که عبارت است از:

  1. علم و پژوهش به عنوان آشکارترین وسیله عزت و قدرت کشور؛
  2. علم و پژوهش به عنوان منبع ثروت و قدرت؛
  3. ضرورت جهاد علمی برای عبور از مرزهای کنونی دانش.