پاک فطرت از کمیته داژبال فارس رفت

محمد مهدی پاک فطرت بعد از یک دوره ۴ ساله به عنوان مسئول کمیته داژبال فارس از این سمت استعفا داد و جای خود را به محمدعلی ناصری داد.

پاک فطرت از کمیته داژبال فارس رفت
پاک فطرت از کمیته داژبال فارس رفت

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزار خبر، از مهمترین فعالیت های ایشان در مدت ۴ سال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

-قهرمانی کشور در مسابقات آقایان سال ۹۷
-قهرمانی کشور در مسابقات بانوان سال ۹۷
-قهرمانی علوم پزشکی شیراز در سال ۹۷
-قهرمانی کشور در مسابقات بانوان سال ۹۸
-برگزاری بیش از ۵ دوره مسابقات قهرمانی استان (آقایان_بانوان)
-تربیت بیش از ۱۳۰ مربی و داور آقا و خانم
-بیش از ۱۵۰ همایش و مسابقه در سطح محلات و مدارس و طی حکمی از سوی سیروس پاک فطرت رئیس هیات همگانی فارس، محمدعلی ناصری به عنوان مسئول جدید کمیته داژبال فارس منصوب شد.

ناصری پیش از این مسئول کمیته داژبال شیراز بود. 

ایشان از مربیان و داوران برجسته داژبال استان و کشور می باشد و بارها در مسابقات استانی و کشوری سوت زده است.