وعده خشکاندن ریشه حقوق های نجومی!

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل سامانه‌ای جامع در خصوص دریافتی مدیران برای خشکاندن ریشه حقوق‌های نجومی خبر داد.

وعده خشکاندن ریشه حقوق های نجومی!
گزارش خبر- کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ”کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع درخصوص دریافتی مدیران پیش بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود.