وزنه‌ی خریداران دلار سنگین تر است

دلار ۱۴ روز در حدود ۱۳۰۰ تومان ریخت ولی در دو روز ۸۰۰ تومان بالا آمد که نشان دهنده این است که وزنه ی خریداران سنگین تر است.

وزنه‌ی خریداران دلار سنگین تر است
وزنه‌ی خریداران دلار سنگین تر است

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، در گفتگو با دکتر امیر حیدریان مدرس دانشگاه و پژوهشگر بازارهای مالی در خصوص وضعیت پیش رو بازار ارز بیان کرد: دلار با حفظ روند صعودی خود و با توجه به گزارش آژانس اتمی دیروز تا حوالی ۲۷۷۰۰ الی ۲۷۷۵۰ تومان بالا آمد و با حفظ کف مهم و تاثیر گذار ۲۷ هزار تومان توانست یک صعود ۸۰۰ تومانی را در دو روز تجربه کند.

بازار ۱۴ روز در حدود ۱۳۰۰ تومان ریخت ولی در دو روز ۸۰۰ تومان بالا آمد که نشان دهنده این است که وزنه ی خریداران سنگین تر هست بخاطر عدم دریافت پالس های قوی از مذاکرات وین، دلار جا برای رشد تا ۲۷۸۵۰ الی ۲۷۹۰۰ تومان را دارد و اگر دولت وارد کنترل بازار نشود و با توجه به اینکه بعد از گذشت بیش از یک هفته وزیر اقتصاد هنوز رییس جدید بانک مرکزی را معرفی نکرده است دلار می تواند به راحتی تا ۲۸۲۰۰ الی ۲۸۳۰۰ تومان ظرف دو سه روز آینده رشد نماید.

محدوده ی ۲۷۴۰۰ هم تبدیل به حمایت اولیه ی خریداران دلار شده است که شکست آن به این راحتی ممکن نیست مگر اینکه این دولت جدید سریع وارد مذاکره شود تا یک موج سنگین ریزش دلاری به سمت ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان را در دلار ببینیم.