ورزشکار شرکت برق منطقه‌ای فارس قهرمان رقابت‌های تنیس کارمندان دولت

یک دوره مسابقه ورزشی تنیس بین کارمندان دولت در استان فارس برگزار شد که در پایان رقابت‌ها، مهدیار ناطق از شرکت برق منطقه ای فارس در جایگاه نخست قرار گرفت.

ورزشکار شرکت برق منطقه‌ای فارس قهرمان رقابت‌های تنیس کارمندان دولت
ورزشکار شرکت برق منطقه‌ای فارس قهرمان رقابت‌های تنیس کارمندان دولت

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، ۱۶ نفر از تنیسورهای استان از ادارات کل امور مالیاتی فارس ، صنایع الکترونیک ، پتروشیمی شیراز ، دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت برق منطقه ای فارس در این رقابت ها حضور داشتند.

تنیس یک نوع ورزش است که با استفاده از راکت انجام می شود و این ورزش را می توان به طور فردی و یا دو به دو بازی کرد.

 راکت مخصوص، تنیس دسته کوتاه و بسیار محکمی دارد و یک توپ کوچک در آن بین دو نفر رد و بدل می شود و اگر حریف شما نتواند توپی پرتاب شده از دست شما را به خودتان بازگرداند و توپ به زمین بیافتد، یک امتیاز به شما داده می شود.

شرکت برق منطقه ای فارس با اهمیت دادن به ورزش‌های همگانی و حرفه ای ، حفظ سلامت همکاران و کارکنان و حفظ آمادگی جسمانی آنان را یه اصل و اولویت می داند و ترویج ورزش در محیط اداری را دنبال می کند.