اجلاس بزرگ منطقه آزاد کیش

گردهمایی مدیران شاخص

گردهمایی مدیران تاثیر گذار ، برند های شاخص و کارآفرینان فرصتی برای تبادل خدمات و قابلیت ها ، انجام تعامل اقتصادی و از طرف دیگرافزایش توانمندی و بینش مدیریت به عنوان عامل اصلی در هر کمپانی برگزار خوهد گردید.

گردهمایی مدیران شاخص

به گزارش خبر، گردهمایی مدیران تاثیر گذار، برند های شاخص و کارآفرینان برگزار خواهد شد.
گردهمایی مدیران تاثیر گذار، برند های شاخص و کارآفرینان فرصتی برای تبادل خدمات و قابلیت ها، انجام تعامل اقتصادی و از طرف دیگرافزایش توانمندی و بینش مدیریت به عنوان عامل اصلی در هر کمپانی برگزار خوهد گردید.

به نقل از ریاست همایش مهندس مهدی قدمی: شناخت عواملی که بحران های پیش روی سازمان را کاهش و باعث ارتقاء فروش و برند و همچنین ایجاد هم افزایی میان سازمان ها می گردند و هدایت این دانش در مسیر موفقیت هر کمپانی که از اهداف این رویداد می باشد باعث نقش آفرینی بهتر هر مجموعه در بازار کنونی و افزایش کیفیت تولید و خدمات در مقیاس کلان می گردد.

وی افزود این رویداد با اشتراک دانش سازمانی و ایجاد بستر آموزشی حرفه ای به ما در حذف موانع پیش روی تولید و خدمات یاری خواهد رسانید. 
همچنین دبیر اجرایی رویداد سرکار خانم مخلصی بخش های مختلف این رویداد را کاملا حرفه ای و کاربردی خواند،

از اهداف محور های رویداد به شرح ذیل خبر داد:
• ارتقای دانش مدیران همگام با دانش جهانی
• بازاریابی و فروش به سبک برترین کمپانی های جهان
• نوآوری در کسب و کار
• خلق استراتژی های پیروزمندانه
• ایجاد شبکه تعاملی و بهینه سازی روند فعالیت


 لازم به ذکر است در این رویداد تنی چند از بزرگترین اساتید کشور نقش آفرینی خواهند نمود و این رویداد در آبان ماه سال 1400 و در جزیره زیبای کیش برگزار خواهد گردید.

دبیر کل اجلاس:مهدی قدمی

دبیر اجرایی اجلاس:سعیده مخلصی

فایل ها