رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز:

نقش موثرتر هنرمندان و نخبگان هنری در معماری و منظر شهری

مظفری گفت: هنرمندان و نخبگان هنری در معماری و منظر شهری نقش موثرتری ایفا کنند.

نقش موثرتر هنرمندان و نخبگان هنری در معماری و منظر شهری
نقش موثرتر هنرمندان و نخبگان هنری در معماری و منظر شهری

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، "روح اله مظفری" رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در همایش بزرگداشت هنرمند خوشنویس ابن مقله شیرازی که با همکاری دانشگاه هنر و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در محل مرکز اسناد و کتابخانه ملی شیراز برگزار شد، گفت: هنرمندان، نخبگان و مجموعه‌های حوزه هنری نقش فعال‌تر و موثرتری ایفا کنند و در مدیریت شهری و طراحی و خلق آثار هنری و آفرینش منظر شهرداری شیراز مشارکت بیشتر داشته باشند‌.