نخستین همایش مدیران استانی شرکت یاس نوین پارسه در سال 1400

در این همایش که برای اولین بار پس از تغییر روند فعالیت های کشوری شرکت یاس نوین پارسه در استان ها برگزار گردید، تعدادی از مدیران بنیاد تعاون بسیج، معاونت ها و مدیران ستاد مرکزی شرکت یاس در تهران و همچنین مدیران شعب بیش از 15 استان حضور داشتند.

نخستین همایش مدیران استانی شرکت یاس نوین پارسه در سال 1400
گزارش خبر - پارس نوین پارسه
نخستین همایش مدیران استانی شرکت یاس نوین پارسه در سال 1400

به گزارش خبر روابط عمومی شرکت یاس، نخستین همایش مدیران شعب استانی شرکت یاس نوین پارسه در تاریخ 1400/3/2 در سالن همایش های شرکت فروشگاه های یاس نوین پارسه برگزار گردید. 

در این همایش که برای اولین بار پس از تغییر روند فعالیت های کشوری شرکت یاس نوین پارسه در استان ها برگزار گردید، تعدادی از مدیران بنیاد تعاون بسیج، معاونت ها و مدیران ستاد مرکزی شرکت یاس در تهران و همچنین مدیران شعب بیش از 15 استان حضور داشتند.

در این همایش ابتدا مدیرعامل محترم شرکت یاس نوین پارسه جناب آقای دکتر میرمهیار میرصالح پور سخنانی در مورد برنامه های منحصر بفرد استان ها برای مدیران ارائه دادند.  

در ادامه مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ شرکت یاس نوین پارسه مهندس سید علیرضا عبدالهی موضوعاتی را در مورد ماموریت شرکت یاس نوین پارسه در فضای دیجیتال بیان نمودند. مهمترین دغدغه مدیران استانی شرکت یاس نحوه ترغیب و استفاده قطب های تولیدی مواد غذایی و صاحبین کارگاه های تولیدی در استان ها از فضای دیجیتال می باشد که مدیریت این واحد در ستاد مرکزی سعی بر راهنمایی و حل مشکلات مدیران استانی در این راستا نمود.

از نکات قابل توجه در این همایش به حضور حداکثری کلیه مدیران شرکت یاس در زمان سخنرانی واحد دیجیتال مارکتینگ اشاره کرد.