یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

نتایج پیش روی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه دفاعی و امنیتی کشور

بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان مبنای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دارای دلالت هایی است که بر اساس آن می‌توان به کارآمدسازی دفاعی و امنیتی کشور دست زد.

نتایج پیش روی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه دفاعی و امنیتی کشور
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "نتایج  پیش روی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه دفاعی و امنیتی کشور" آورده است.

حرکت کشور به سوی تمدن نوین اسلامی به پیشرفت و کارآمدسازی حوزه‌های مختلف نظام سیاسی دارد. حوزه امنیت و دفاع به دلیل اثرگذاری بر سایر حوزه‌های پیشرفت و کارآمدی نظام سیاسی از یک‌سو و پیچیدگی وضعیت امنیتی کشور در حوزه داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان مبنای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دارای دلالت هایی است که بر اساس آن می‌توان به کارآمدسازی دفاعی و امنیتی کشور دست زد.

پیشنهادات و توصیه های زیر را با توجه به بیانیه گام دوم جهت ارتقاء کارآمدی دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران می توان ارائه نمود.

 • توجه ویژه در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مولفه امنیت زا و پیشرفت زا
 • برنامه ریزی مسئولین کشور برای تقویت نقش نسل جوان در عرصه مدیریت کشور به ویژه مدیریت امنیتی و دفاعی
 • به‌کارگیری نیروهای معتقد به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی در مناصب مختلف به ویژه مناصب امنیتی و دفاعی
 • ثبت تجربیات مدیران و مسئولین در حوزه امنیتی و دفاعی برای بهره‌گیری از آن در سیاست‌گذاری امنیتی و دفاعی کشور
 • تبدیل نمودن مدیریت جهادی و اصل ما می توانیم به عنوان عرف ذهنی جامعه و مدیران
 • بهره گیری از فرصت جایگاه ایران در غرب آسیا و کاهش نفوذ آمریکا در این منطقه جهت گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران
 • تداوم حمایت از جریان مقاومت
 • توجه ویژه به دانش و فناوری به عنوان بستر تولید امنیت و افزایش اقتدار نظام
 • توجه به مقوله معنویت و اخلاق در سیاست‌گذاری‌ها کشور
 • برنامه ریزی ویژه در حوزه فضای مجازی و سایبری
 • تداوم وجه به عدالت و مبارزه با فساد در برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها به ویژه کاهش احساس بی‌عدالتی و فساد در جامعه
 • مقابله هوشمندانه با ترویج سبک زندگی غربی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی از طریق کار تمیز فرهنگی
 • افزایش مشارکت و نقش آفرینی مردم در عرصه های مختلف