موافقت نهایی بورس با افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از انجام افزایش سرمایه خبر داد.

موافقت نهایی بورس با افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
موافقت نهایی بورس با افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر،  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از انجام افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، براساس رسیدگی انجام شده، افزایش سرمایه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر سازمان بورس بلامانع است.

گفتنی است، مبلغ افزایش سرمایه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود که مبلغ ۷۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و ۸۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته انجام خواهد شد.