مهدیه بخشی را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / مهدیه بخشی، متولد شانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در شهر تهران، دانش آموخته دکتری (در مرحله دفاع رساله) علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که هم اکنون بر نقد روانکاوانه روابط اجتماعی در ایران به تحقیق و پژوهش مشغول است.

مهدیه بخشی را بهتر بشناسید
مهدیه بخشی را بهتر بشناسید

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر،  مهدیه بخشی، متولد شانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصت و چهار در شهر تهران، دانش آموخته دکتری (در مرحله دفاع رساله) علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که هم اکنون بر نقد روانکاوانه روابط اجتماعی در ایران به تحقیق و پژوهش مشغول است.

وی از فعالان حوزه رسانه و مدیران روابط‌عمومی گروه‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است.

بخشی مدرس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد واحد اردبیل و گروه روابط‌عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران است.

وی محقق و پژوهشگر حوزه رسانه است که در کارنامه علمی- پژوهشی خود پروژه‌های تحقیقاتی و مقالات متعددی را در فصلنامه های علمی و دانشگاهی منتشر کرده است و در زمینه نقد روانکاوانه کهن الگوهای اثرگذار بر رفتارهای اجتماعی جامعه ایرانی دست به پژوهش زده است و به دنبال ارایه راهکاری موثر کاربردی در این زمینه است.

وی همچنین از داوران علمی فصلنامه‌ها و همایش‌های دانشگاهی حوزه رسانه است.