یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران:

مقام والای شهدا و ایثارگران در فرهنگ ملی و مذهبی ایران

دفاع از اسلام و پاسداري از حريم دين و كشور به حكم وظيفه شرعي يكي از اهداف حضور شهدا در جبهه هاي جنگ تحميلي بود.

مقام والای شهدا و ایثارگران در فرهنگ ملی و مذهبی ایران
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "مقام والای شهادت و ایثار در فرهنگ ملی و مذهبی ایران" آورده است:

« ولا تحسبن الذّین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون » (آل عمران آیه 163)

دفاع از اسلام و پاسداري از حريم دين و كشور به حكم وظيفه شرعي يكي از اهداف حضور شهدا و ایثارگران در جبهه هاي جنگ تحميلي بود.

 شهدا با الگوگيري از امام حسين(ع) و يارانش كه جان خود را براي اسلام فدا كردند، وظيفه خود مي دانستند، در جبهه هاي جنگ داوطلبانه حضور يابند و جان خويش را نثار اسلام كنند.

 شهدا عقيده داشتند، با خدا معامله مي كنند و شهادتشان آب حياتي خواهد بود كه باعث جاودانگيشان خواهد شد وخونشان در تمام عصرها ونسل ها خفتگان را بيدار خواهد ساخت.  لذا با وحدت و يكدلي، عاشقانه در جبهه ها حضور يافتند و سرانجام شهادتي كه آرزو ميكردند، نصيبشان گرديد.

آنان که از مقام والاي شهدا و جایگاه شهید کاملا با اطلاع بودند و با این علم وآگاهی و منطق به سوي جبهه هاي نبرد شتافتند و سرانجام به آرزوي دیرین خویش رسیدند و همیشه  در دعا هاي خود اینگونه آرزو می کردند.« خدایا توفیق شهادت در راه خودت را به ما عطا بفرما »

رزمندگان که پرورده ي مکتب سرخ تشیع بوده اند، شهادت را فوز عظیمی می دانستند که « شهادت مرگی است که از  جانب خدا به سوي امت محمد(ص) فرستاده شده است و برنده آن است که با عمل صالح به امید پیروزي رزم آوران اسلام به سوي این مرگ با عزّت بشتابد».

شهدا عطر زیبا ودلرباي شهادت را در زندگی دنیاي خویش احساس می کردند. شهدا می دانستند که خونشان هدر نمی رود، بلکه بالاترین ثمر را دارد و  انسان هاي در خواب غفلت را بیدار می کند، مشتی کوبنده می شود و بر سر همه ي ستمگران تاریخ فرود می آید.

این خون شهید است که باعث میشود هر روز جوانان پاك وبا ایمان به سوي جبهه هاي حق بشتابند و راه شهدا را ادامه دهند. خون شهید است که بین نیروهاي انسانی وحدت بخشیده و آنان را به سوي کمال رهبري میکند و این کمال رضاي خداوند است. شهید می داندکه به همه جا نورافشانی خواهد کرد، راه را به دیگران نشان خواهد داد و همیشه راهنما خواهد بود.