مقام اول کمیته گردشگری ورزش هیات ورزش های همگانی استان فارس در کشور

کمیته گردشگری ورزشی هیات ورزش‌های همگانی استان فارس در پویش ملی لوکیشن گردشگری ورزشی (استان من) مقام اول را کسب نمود.

مقام اول کمیته گردشگری ورزش هیات ورزش های همگانی استان فارس در کشور
مقام اول کمیته گردشگری ورزش هیات ورزش های همگانی استان فارس در کشور

به  گزارش خبر، براساس اعلام انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران، استان فارس در پویش ملی گردشگری ورزشی (استان من) موفق به مشارکت مطلوب در تعداد و بالاترین ثبت نام در سامانه ایران فعال کشور شد.

پویش ملی لوکیشن گردشگری ورزشی از پانزدهم مرداد شروع و تا پایان شهریور ماه ادامه داشت و در این پویش شهرستانهای فارس بیشترین کلیپ ها را ارسال و بارگزاری نمود همچنین کلیپ های برگزیده و منتخب در پویش در پیج انجمن فدراسیون بارگزاری شد.

ضمن قدردانی و تبریک به تیم کمیته گردشگری ورزشی استان فارس با سرپرستی سرکار خانم توکلی و تشکر از شهرستانهای فعال در این عرصه  به تمام کسانی که در این راستا در کنار تیم هیات ورزش های همگانی استان فارس بوده اند ، تقدیر بعمل می آید.