معلمان بازنشسته منتظر خبرهای خوش باشند

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کمبود ۱۹۰ هزار نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید گفت: تلاش می‌کنیم شرایط استمرار خدمت حدود ۶۰ هزار نفر از بازنشستگان را فراهم کنیم.

معلمان بازنشسته منتظر خبرهای خوش باشند
گزارش خبر - خبر خوش به معلمان

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر؛ علی الهیار ترکمن، در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: در آموزش و پرورش 88 هزار نفر مشمول فوق العاده مناطق مرزی می‌شوند ما پیگیر حل مشکل این همکاران هستیم.

الهیار گفت: برای توسعه باشگاه‌های رفاهی باید توجیه اقتصادی وجود داشته باشد لذا استان‌هایی که در حال توسعه باشگاه‌های رفاهی هستند باید به  این موضوع توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: شاخص‌های توزیع نیروی انسانی با حضور کارشناسان مربوطه طراحی شده است و ساماندهی این موضوع با حضور نماینده برنامه و بودجه، از 20 اردیبهشت آغاز و تا 5 خرداد 1400 ادامه خواهد داشت.

شرایط استمرار خدمت 60 هزار بازنشسته را فراهم می‌کنیم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی1400-1401  بیش از 13 میلیون دانش آموز خواهیم داشت همچنین،  در سال جاری بیش از 95 هزار نفر بازنشسته خواهیم داشت. به دلیل کمبود نیروی انسانی تلاش می‌کنیم شرایط استمرار خدمت حدود  60 هزار نفر از بازنشستگان را فراهم کنیم.