معرفی جایگزین مدرس خیابانی در استانداری سیستان بلوچستان

زاهدان- «محمد کرمی» به پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیأت دولت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شد.

معرفی جایگزین مدرس خیابانی در استانداری سیستان بلوچستان
معرفی جایگزین مدرس خیابانی در استانداری سیستان بلوچستان

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمد کرمی به پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیئت دولت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شد.

پیش از محمد کرمی، حسین مدرس خیابانی سمت استانداری سیستان و بلوچستان را برعهده داشت.

سردار پاسدار محمد کرمی پیش از این فرمانده قرارگاه منطقه‌ای قدس سپاه پاسداران در جنوب شرق کشور بود.