مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با حکم مهرداد بذرپاش تغییر کرد

حسین جنتی بعنوان مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان تهران منصوب شد.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با حکم مهرداد بذرپاش تغییر کرد
مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با حکم مهرداد بذرپاش تغییر کرد

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، با حکم وزیر راه و شهرسازی ، حسین جنتی بعنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان تهران منصوب شد.

جنتی پیش از این مدیریت بنیاد مسکن استان های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان را در کارنامه خود دارد.

عملکرد قابل توجه جنتی در این دو استان در نهایت موجب عزم وزیر راه و شهرسازی برای استفاده از او در پایتخت شد.