محمد خجسته‌نیا را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / محمد خجسته‌نیا متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار در مشهد دارای مدرک کارشناسی ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشکده صدا وسیما است.

محمد خجسته‌نیا را بهتر بشناسید
محمد خجسته‌نیا را بهتر بشناسید

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر،  محمد خجسته‌نیا متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار در مشهد دارای مدرک کارشناسی ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشکده صدا وسیما است.

رییس اداره برند و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات استان تهران به مدت ده سال، دبیر خبر شبکه خبر، سرپرست اداره هماهنگی روابط‌عمومی‌های صدا وسیما، رییس اداره هماهنگی روابط‌عمومی های کشور، سردبیر نشریه هنر هشتم (فصلنامه تخصصی روابط‌عمومی) و خبرنگار روزنامه قدس از فعالیت‌های اجرایی خجسته‌نیا است.

در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای نیز وی هشت سال نایب رییس و عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان روابط‌عمومی، مدیر مسئول سایت تخصصی کاوشگران روابط‌عمومی www.prr.ir ، مدرس دوره‌های تخصصی روابط‌عمومی، داور جشنواره  روابط‌عمومی برتر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سردبیر سه دوره کتاب سال روابط‌عمومی بوده است. 

خجسته‌نیا مولف کتاب انتشارات در روابط‌عمومی و فنون سخنوری است.