فیلم بلند مهاجران برنده جشنواره بین المللی تونس

فیلم بلند مهاجران موفق به دریافت بهترین فیلم بلند و اثر برگزیده هشتمین جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر تونس شد که اختتامیه این جشنواره همزمان با روز جهانی زن برگزار گردید.

به گطارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، فیلم بلند مهاجران موفق به دریافت بهترین فیلم بلند و اثر برگزیده هشتمین جشنواره بین المللی فیلم حقوق بشر تونس شد که اختتامیه این جشنواره همزمان با روز جهانی زن برگزار گردید.

این هفتمین جایزه این فیلم در جشنواره های بین المللی می باشد و تاکنون فیلم مهاجران در بیش از شانزده جشنواره بین المللی حضور داشته است.

فیلم مهاجران درباره سختی های مهاجرت پانزده نفر می باشد که هر کدام از این شخصیت ها را می توان نماد قشری از هر جامعه دانست.

فیلم تجربی مهاجران با زمان ۸۵ دقیقه، فاقد هرگونه دیالوگ و میان نویس است.

فضای فیلم به ۱۵ شخصیت می پردازد.

با هر کدام از این شخصیت ها همراه می شویم اما قصه ای از آنها تعریف نمی شود.

در واقع ۱۵ شخصیت قصه دار بدون قصه در فیلم داریم.

فیلم انگار ادامه دهنده راه یرژی گروتفسکی و تئاتر بی چیز است اما این بار نه در نمایش، بلکه در سینما با آن رو به رو هستیم.

بی چیز در همه چیز...

از شرایط تولید که بگذریم،

هر چیزی در فیلم هم هست و هم نیست.

با پرنده ای رو به رو هستیم که هم هست و هم نیست.

قطاری که رد می شود اما نیست.

ماشینی که رد می شود اما نیست.

انفجاری که رخ می دهد اما نیست.

و آدم هایی که هم وجود دارند و هم وجود ندارند.

مهاجرت هم همین است.

از زادگاهت می روی اما انگار هنوز هستی.

به جایی دیگر می روی، حضور فیزیکی خودت را حس می کنی اما خود واقعی ات را در کشورت جا گذاشتی.