یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

فرهنگ مقاومت روح بیانیه گام دوم انقلاب

شکل گیری محور مقاومت در روند موجود و ایفای نقش کلیدی آن در نظم نوین منطقه ای غرب آسیا، از رویدادهای آینده است.

فرهنگ مقاومت روح  بیانیه گام دوم انقلاب
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

 به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "فرهنگ مقاومت روح  بیانیه گام دوم انقلاب آورده است.

شکل گیری محور مقاومت در روند موجود و ایفای نقش کلیدی آن در نظم نوین منطقه ای غرب آسیا، از رویدادهای آینده است.

این پیروزی به مفهوم نقش آفرینی نیروهای درون منطقه ای و پررنگ شدن تعاملات افقی به جای روابط عمودی در جهت تامین منافع امت اسلامی است.

در افق آینده، روابط یک سویه ی قدرت های بزرگ فرامنطقه ای با کشورهای منطقه از میان برداشته می شوند و نام جدیدی توسط ملت ها و دولت های مستقل شکل می گیرد.

مقام معظم رهبری در رابطه با پیروزی های محور مقاومت در چهل سال گذشته می فرمایند:

ایستادگى هشت ساله ى جمهورى اسلامى و ملت ایران در دفاع مقدس، چیز کوچکى نبود؛ حادثه ى بسیار مهمى بود. این نشان داد که توانایى هاى نظامى و امنیتى قدرت هاى مسلط برعالم قادر نیستند از ایستادگى یک ملت بکاهند یا به آن ضربه بزنند و این خواهد توانست خودش را بر آن ها تحمیل کند؛ کما اینکه تحمیل کرد.

بعد هم دیگر حوادث منطقه، حوادث فلسطین، حوادث لبنان، جنگ سى وسه روزه، جنگ بیست ودو روزه، جنگ هشت روزه ى غزه، و این جنگ اخیر پنجاه روزه ى غزه که واقعاً جزو نمونه هاى معجزه آسا است. این ها نشان مى دهد که اقتدار و برترى نظامى- سیاسى غرب به معناى واقعى کلمه به چالش کشیده شده است.

ایشان در رابطه با مسیر آینده می فرمایند:

مقاومت هم جز در سایه ی ایمان بالله و اتّکاا بالله و اعتماد به وعده ی الهی ممکون نیست . خدای متعال وعده فرموده است، با تأکید فرموده است: "وَ لَیَنصُورَ ن اللهُ مَون یَنصُورُه "؛ با تاکید، وعده ی نصرت داده است؛ این وعده تحقّق پیدا خواهد کرد.

ملّت ایران حسن ظن خود به وعده ی الهی را اثلات کرده است؛ ایستاده است و این نسخه ی حرکت مسلمین و پیشرفت مسلمین در دنیای اسلام است.