یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران:

فرهنگ سازی درمباحث ایثار و شهادت نقشه راه اتحادملی

ما امروز نسل نوى شادابِ تازه به میدان وارد شده‌اى را در کشور خودمان داریم که باید از این تجربه‌ها استفاده کند. از تجربه‌ میدان جنگ که ایستادگى در آن، شهادت و جانبازى و محرومیت از سلامتى و دورى از خانمان و راحتى و فرزندان و عزیزان را داشت، باید استفاده کند.

فرهنگ سازی درمباحث ایثار و شهادت نقشه راه اتحادملی
گزارش خبر - یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشتی ارسالی  به پایگاه خبری گزارش خبر  با موضوع "فرهنگ سازی درمباحث ایثار و شهادت نقشه راه اتحادملی" آورده است:

"هزاران سختى در میدان جنگ هست که فقط براى کسى که در آن شرایط قرار دارد، قابل لمس است، و لاغیر.

تحمّل این سختی‌ها، یک کار عظیم است. ایستادگى در میدان نبرد با دشمن، میدان‌هاى اسارت، دوران جانبازى  که جانبازان ما هنوز در میدان مقاومت و ایستادگى هستند  یک کار عظیم محسوب مى‌شود.

در این هشت سال  ایثارگران در دفاع مقدس خیلی کارها شد که هنوز عشری از اعشار تلاش‌های 10 ساله جوانان و ملت ما و مادران و پداران و خیرخواهان این امت به سلک نگارش در نیامده است و هنوز از آن تلاش‌های بسیار، عدّه‌ای خبر ندارند.

به اقشار مختلف بخصوص جوانان توصیه می‌ شود محصولات رسانه ای و کتاب‌هایی را که شرح و گزارش گوشه‌ای از جنگ هشت ساله است، قدر بدانند و آن‌ها را بخوانند؛ زیرا حقایق زیادی در آن کتاب‌ها بازگو شده است.

همین خاطراتی که ایثارگران و رزمندگان بیان می کنند و گزارش‌هایی که از آن روزها می‌دهند؛ خواندنی و عبرت آموز است.

بی تردید بزرگداشت و زنده نگه داشتن نام شهیدان، ایثارگران و رزمندگان و بهره مندی از آثار این عزیزان  می تواند مسیر صحیح اتحاد ملی در تمامی اقشار جامعه را معنا دهد  و کشور را به سمت  همبستگی و همدلی مردم در شرایط دشوار آنهم در عرصه‌های مختلف کشور افزایش داده و در ادامه  به  شور و نشاط این مردم  بیفزاید."