در گفتگو با محمد مهدی نادری رئیس دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر مطرح شد:

فرهنگ‌سازی اولویت دانشگاه در موضوع فرزندآوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به عنوان قطب علوم انسانی استان گلستان، یکی از اولویت‌های اصلی در سال جدید را بررسی علل و ارائه راه‌حل‌های علمی و اجرایی برای رفع این چالش بزرگ قرار داده است.

فرهنگ‌سازی اولویت دانشگاه در موضوع فرزندآوری
فرهنگ‌سازی اولویت دانشگاه در موضوع فرزندآوری

به  گزارش خبر،محمد مهدی نادری رئیس دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر  در یادداشتی با موضوع "فرهنگ‌سازی اولویت دانشگاه در موضوع فرزندآوری" به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است؛

ایران کشوری نسبتاً میانسال است که جمعیت آن با شتاب در شرف سالمندی عمومی است. افزایش جمعیت سالمندان کشور دارای تبعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، آموزشی و ... گسترده ای است که گاهی اوقات جبران این خسارات حتی با تحمل هزینه های سنگین نیز ممکن نیست.

کاهش نیروی کار، افزایش مراجعات به مراکز درمانی، افزایش هزینه های درمان، کاهش نیروی مولد جامعه و افزایش سرانه مصرف به جای تولید، افزایش بیماری‌های روحی، روانی و حتی جسمی با بروز پدیده هایی چون«انزوا» و «سندروم آشیانه‌ خالی»، دشواری نگهداری از سالمندان به دلیل هزینه بالای نگهداری و مراقبت، افزایش میزان فقر در جمعیت سالمند  و ... از جمله آسیب های دم دستی و روتین گسترش پدیده سالمندی هستند. بماند که در چنین فضایی امنیت، معنویت، نشاط، امید و بسیاری از مقولات فرهنگی و اجتماعی دیگر نیز تحت الشعاع این پدیده نا میمون قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی فرزندآوری به عنوان یک راهکار مورد تائید، منجر به احیای جوانی و جوان سازی جامعه شده و کاهش سرعت پیری جامعه را به همراه خواهد داشت.

مهم‌ترین نقش دانشگاه ها در موضوع فرزند آوری فرهنگ‌سازی است.بدون تردید با ادامه روند کنونی، کشور دچار پیری عمومی خواهد شد و تبعات منفی آن دامنگیر همه خواهد شد.

مقام معظم رهبری نیز بارها در فرمایشات شان به این نکته اشاره داشتند و فرمودند که مسئله میل به کم بودن فرزند می‌خواهیم به شکل عمیق و علمی حل بشود؛ گره‌های ذهنی‌ای که وجود دارد باز شود.

نادری در خصوص بررسی راهکارهای علمی رفع این چالش بیان داشت: یکی از اولویت‌های امروز جامعه، اقتصاد سالم به‌ویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم است؛ اما زیربنای آن یعنی مقوله جمعیت نیز اولویت است و دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به عنوان قطب علوم انسانی استان گلستان، یکی از اولویت‌های اصلی در سال جدید را بررسی علل و ارائه راه‌حل‌های علمی و اجرایی برای رفع این چالش بزرگ قرار داده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهردر راستای لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری و رسالت علمی مجموعه در نظر دارد با ایجاد «قرارگاه فرهنگ سازیِ فرزندآوری»، برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی مستمر با برپایی نشست‌های تخصصی و همایش‌های موضوعی در راستای فرهنگ سازی و پاسخگویی به سؤالات دانشجویان و جامعه علمی در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای «فرزندآوری» گام‌های اثرگذاری بردارد.