علیرضا قراگوزلو را بهتر بشناسید

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی / علیرضا قراگوزلو متولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار است. وی مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده و در حال حاضر رییس اداره روابط‌عمومی گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی است.

علیرضا قراگوزلو را بهتر بشناسید
علیرضا قراگوزلو را بهتر بشناسید

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، علیرضا قراگوزلومتولد هزار و سیصد و پنجاه و چهار است. وی مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی خود را از  دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده و در حال حاضر رییس اداره روابط‌عمومی گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی است.

قراگوزلو که دوره‌های مختلف آموزشی روزنامه‌نگاری، فن بیان، روابط‌عمومی بحران، بازاریابی و خدمات بانکی را در موسسات معتبر پشت سر گذاشته، مشاور عمومی هلدینگ استراتوس، رییس اداره ارتباط با رسانه‌ای بیمه سرمد، قائم مقام مدیرعامل گروه رسانه‌ای امروز، کارشناس روابط‌عمومی بانک اقتصاد نوین، مشاور مدیرعامل شرکت پرداخت نوین، سردبیر ماهنامه ماه نوین، خبرنگار روابط‌عمومی بانک اقتصادنوین، دبیر تحریریه ماهنامه ماه نوین، مشاور هفته نامه بازار امروز، کارشناس روابط‌عمومی بانک ملی ایران و خبرنگاری روزنامه‌های مختلف از جمله همشهری، فرهنگ آشتی، آسیا و همچنین دبیر سرویسی برخی دیگر از رسانه‌ها را در کارنامه خود دارد.

عضویت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، عضو  فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، و خبرنگار برتر در جشنواره خبرنگاران حوزه بانک و بیمه در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج از دیگر سوابق حرفه‌ای و افتخارات قراگوزلو است.