علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران را بهتر بشناسید

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دومین جلسه شورای ششم پایتخت، دکتر علیرضا جاوید را با ۲۱ رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کردند این در حالی است که علیرضا زاکانی با ۱۸ رای به عنوان شهردار تهران انتخاب گردید .

علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران را بهتر بشناسید
گزارش خبر - دکتر علیرضا جاوید سرپرستی در قامت شهرداری تهران

به گزارش خبر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دومین جلسه شورای ششم پایتخت، دکتر علیرضا جاوید را با ۲۱ رای موافق به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کردند. این در حالی است که علیرضا زاکانی با ۱۸ رای به عنوان شهردار تهران انتخاب گردید . دکتر جاوید سالها در بدنه شهرداری تهران صادقانه خدمت نموده و درسمت های گوناگون به خوبی درخشیده است .

 علیرضا جاوید به عنوان نامزد شهرداری تهران نیز بود اما پس از مدتی بعد از اعلام کاندیداتوری انصراف داد در صورتی که اگر انصراف نمیداد احتمال شهرداری شدن ایشان بسیار بود، لذا ایشان به خوبی مشکلات و نقاط قوت شهرداری را میدانست و میتوانست به خوبی در این جایگاه نیز بدرخشد .

جاوید در گذشته معاون شهرسازی و معماری و معاون فنی و عمرانی محمدباقر قالیباف در دوره شهرداری پایتخت و مشاور عمرانی شهرداران بعد از محمد باقر قالیباف بوده است.

سوابق تحصیلی و علمی:

رتبه ۹۱ کنکور سراسری سال ۱۳۷۶ (منطقه ۲ کشوری)
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA و مدیریت شهری
دانش آموخته رشته مهندسی عمران (گرایش عمران) از دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سوابق کاری:

مشاور اجرایی شهردار منطقه ۸ تهران (۸۳-۱۳۸۲)

قائم مقام شهردار منطقه ۸ تهران(۸۴-۱۳۸۳)

مشاور جوان شهردار تهران (۸۴-۱۳۸۲)

نماینده شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در بررسی طرحهای تفضیلی مناطق ۲۲ گانه (۸۶-۱۳۸۵)

نماینده فنی شهردار تهران در کمیسیونهای مزایده و مناقصه شهرداری تهران (۹۱-۱۳۸۵)

شهردار منطقه ۱۷ تهران (۸۶-۱۳۸۴)

شهردار نمونه شهر تهران (۱۳۸۵ و ۱۳۹۰)

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۱۳۸۶)

شهردار منطقه ۴ تهران (۸۹-۱۳۸۶)

شهردار منطقه یک تهران (۹۰-۱۳۸۹)

مشاور شهردار تهران در امور طرح های جامع و تفصیلی (۹۲-۱۳۸۶)

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۹۲-۱۳۹۰)

شهردار منطقه ۴ تهران (۹۴/۱-۱۳۹۲)

معاون فنی و عمرانی از سال ۱۳۹۶ _ ۱۳۹۴

مشاور عمرانی شهردار از سال ۱۴۰۰ _ ۱۳۹۶