عدم وجود نقطه پستی برای ساکنین غرب شیراز جهت دسترسی آسان به خدمات قابل ارائه پست

مدیرکل پست استان فارس، عدم وجود نقطه پستی برای ساکنین غرب شیراز جهت دسترسی آسان به خدمات قابل ارائه پست را از مشکلات جدی مشتریان پست مطرح کرد و خواستار همکاری و مساعدت شهرداری شیراز در راستای ایجاد فضای مناسب جهت راه اندازی دفتر پستی در منطقه فوق گردید.

عدم وجود نقطه پستی برای ساکنین غرب شیراز جهت دسترسی آسان به خدمات قابل ارائه پست
عدم وجود نقطه پستی برای ساکنین غرب شیراز جهت دسترسی آسان به خدمات قابل ارائه پست

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، طی جلسه ای که روز دوشنبه 4 اردیبهشت سال جاری با حضور محمدحسن اسدی، شهردار شیراز و مهدی آزادی، مدیرکل پست استان فارس در محل شهرداری برگزار شد، اسدی از تلاش کارکنان پست تقدیر کرد.

شهردار شیراز در ادامه جلسه، ایجاد نقطه پستی جدید در غرب کلانشهر شیراز و مشارکت در خرید موتورهای برقی برای نامه رسانان شیراز را جهت بررسی در دستور کار خود قرار داد. 

مدیرکل پست استان فارس نیز ضمن ارائه عملکرد پست، عدم وجود نقطه پستی برای ساکنین غرب شیراز جهت دسترسی آسان به خدمات قابل ارائه پست را از مشکلات جدی مشتریان پست مطرح کرد و خواستار همکاری و مساعدت شهرداری شیراز در راستای ایجاد فضای مناسب جهت راه اندازی دفتر پستی در منطقه فوق گردید.

بالاترین مقام پست استان، در ادامه جلسه ضمن اشاره به تلاش شبکه پستی در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، خواستار مشارکت شهرداری شیراز با اداره کل پست استان فارس جهت تهیه موتورسیکلت های برقی بعنوان الگوی مناسب در استفاده از انرژی پاک برای نام رسان های این اداره کل شد.