رئیس جهاد کشاورزی فارس:

ظرفیت و بستر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در فارس

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه این استان در حوزه گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه خرما دارای قابلیت های خوبی است، گفت: باید علاوه بر توسعه این صنایع، استانداردهای تولید و بسته بندی را ارتقا دهیم تا بتوانیم بازارهای هدف صادراتی را جذب کنیم.

ظرفیت و بستر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در فارس
ظرفیت و بستر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در فارس

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، مجتبی دهقان پور در حاشیه آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بین المللی خرما تصریح کرد: امروزه استفاده از فنآوری های نوین می تواند کمک کند تا ارقامی که خاصیت بسته بندی و جنبه های صادراتی دارند با روش مطلوبی بسته بندی و نهایتا صادر شود.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذاران در حوزه‌ صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و فرآوری خرما تسهیلات ارزان قیمت اعطا می کند، اظهار کرد: رفع موانع در فرآیند اخذ مجوز از دیگر برنامه های حمایتی جهاد کشاورزی است و در همین راستا خودمان را موظف می دانیم که اگر سرمایه گذاری با مشکلی مواجه شده است در چهارچوب قانونی مشکل را رفع کنیم و علاوه بر آن استاندار محترم هم این رویکرد را دارند که از طریق کمیته رفع موانع تولید، مشکلات سرمایه گذاران را حل کنند.

به گفته دهقان پور؛ استان فارس با تولید بالغ بر 251 هزار و 500 تن خرما رتبه اول کشوری و رتبه چهارم در سطح زیر کشت این محصول را دارد و در نتیجه تولید در واحد سطح این محصول از میانگین کشور و استان های خرماخیز بالاتر است که حاصل تلاش نخلداران عزیز است.

وی با بیان اینکه یکی از استراتژی های وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی توجه به تولید و مزیت نسبی آن، در مناطقی که امکان سازگاری تولید برای محصولات خاص وجود دارد، می باشد، افزود: جنوب استان فارس به لحاظ پتانسیل هایی که دارد یکی از بسترهای مناسب برای توسعه و تولید خرما در سطح کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در اختیار گذاشتن نهال عاری از ویروس و مقاوم به آفات و بیماری ها که در آینده محصولی متناسب با بازارهای هدف صادراتی تولید کند از جنبه های حمایت از نخلداران و توسعه و گسترش خرما در این استان است، ابراز کرد: در همین راستا از اواخر سال گذشته مرکز تولید نهال خرما با روش کشت بافت و تولید باغ مادری کلنگ زنی شد.

دهقان پور با اشاره به اینکه در مرکز مذکور پایه های رقم مجول که یکی از ارقام بازارپسند است تولید می شود و نهال های تولیدی علاوه بر استان فارس، در اختیار نخلداران جنوب کشور نیز قرار می گیرد، افزود: یارانه هایی در اختیار این مجتمع قرار دادیم در همین راستا هم دولت یکسری تمهیداتی برای نخلداران در نظر می گیرد و نهال های تولیدی در قالب یارانه در اختیار نخلداران قرار می گیرد.

وی؛ به سلامت محصول خرمای تولیدی نیز گریزی زد و افزود: خرماهای تولیدی ما دارای کیفیت بالا و از استانداردهای بالایی برای مصرف بهره مند هستند و به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب جنوب استان، تنوع ارقام داریم که می تواند کمک کند تا بازارهای هدف صادراتی را متناسب با ذائقه مصرف کننده، شناسایی کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه استانداردهای تولید این محصول خوب است، بیان کرد: استانداردهای برداشت و عرضه محصول خرما را باید به روز شود که در همین راستا این سازمان یکسری اقداماتی انجام داده است و انجام خواهد داد که بتوانیم خرمایی با استاندارد های کامل به بازار عرضه شود.