طرح تولید کمپوست خانگی در ارسنجان اجرا شد

طرح تولید کمپوست خانگی توسط زنان روستایی شهرستان ارسنجان اجرا شد.

طرح تولید کمپوست خانگی در ارسنجان اجرا شد
گزارش خبر - طرح تولید کمپوست خانگی در ارسنجان

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان گفت: با اجرای طرح مذکور ۲۰ نفر از زنان روستایی این شهرستان آموزش‌های عملی در زمینه تولید کمپوست خانگی را فرا گرفتند.


سیدناصر حسینی خرمی افزود: در این طرح از کود دامی و ضایعات کشاورزی و خانگی برای تولید یک تن کمپوست استفاده شده است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، محصول تولیدی در گلخانه‌های کوچک مقیاس و باغچه‌های محصول سالم زنان روستایی ارسنجان مصرف خواهد شد.


وی افزود: تولید و مصرف کمپوست باعث کاهش مصرف کود‌های شیمیایی، افزایش مواد آلی و بهبود حاصلخیزی خاک، حفظ و احیاء محیط زیست و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

 مهارت افزایی، ایجاد و توسعه اشتغال زنان روستایی، استفاده مطلوب از ضایعات کشاورزی ارزان، تولید محصول سالم و توسعه سلامت افراد جامعه از اهداف اصلی اجرای این طرح است.